Biometryczny podpis odręczny

podpis

Elektroniczne podpisy odręczne stają się co raz bardziej powszechne w świecie biznesu. Ułatwiają one w znacznym stopniu podpisywanie umów, uwierzytelnianie płatności i inne działania biznesowe. Pozwalają na ograniczenie wykorzystania papieru i skrócenie czasu na identyfikację z wysokim poziomem zabezpieczeń.

Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie do tworzenia i elektronicznego przetwarzania dokumentów elektronicznych zabezpieczanych odręcznie składanym podpisem. Odręcznie złożony podpis jest to unikalna technologia cyfrowego zatwierdzania dokumentów elektronicznych za pomocą dedykowanych tabletów piórkowych firmy Wacom.

W przypadku zastosowania specjalizowanego oprogramowania, możliwa jest również weryfikacja cech biometrycznych z centralną bazą danych wzorów podpisów.

Opis produktu

Wszystkie główne cechy odręcznie składanego podpisu, zarówno jego kształt, jak i parametry biometryczne, są przekształcane na postać elektroniczną dzięki czułej na nacisk matrycy tabletu, która zamienia ruch powstały podczas składania podpisu na postać cyfrową. Podpisywanie dokumentu elektronicznego polega na osadzeniu w nim i zaszyfrowaniu graficznego kształtu podpisu, jego parametrów biometrycznych oraz opcjonalnie dodatkowych danych (data, czas, zdjęcie, ID osoby podpisującej, etc).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa nasze urządzenia do składania podpisów wyposażone są w nowoczesne szyfrowanie danych.

Zastosowania

Opatentowana przez firmę Wacom technologia pióra, umożliwiająca zbieranie unikalnych cech biometrycznych, pozwala na zastosowanie jej bezpiecznego i prawnie wiążącego składania podpisów elektronicznych.

Zastosowanie elektronicznego podpisu odręcznego znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z:

  • zatwierdzaniem dokumentu w jego ostatecznym formacie (np. umowa, potwierdzenie odbioru, akceptacja warunków, potwierdzenia i oświadczenia)

  • jednoznaczna identyfikacja Klienta w kontakcie osobistym

Pozwala na ograniczenie zużycia papieru w systemach każdego obiegu dokumentów, gdzie wymagany jest podpis użytkownika oraz na jednoczesną weryfikację autentyczności podpisu w oparciu o zebrane dane biometryczne. System umożliwia wykrywanie prób podrobienia podpisu poprzez sygnalizację odstępstw od zdefiniowanego wzorca podpisu.

Korzyści

Proponowana technologia gwarantuje ochronę dokumentów elektronicznych przed nieuprawnionymi zmianami; wykrywa wszelkie próby naruszenia jego autentyczności i integralności.

Proponowane przez nas rozwiązanie pracuje pod wieloma systemami operacyjnymi, jest łatwe w integracji z dowolnymi aplikacjami biznesowymi używanymi przez klientów (DMS) i jest niezależne od używanego sprzętu komputerowego . Opatentowana technologia EMR firmy Wacom charakteryzuje się bezprecedensowymi zaletami umożliwiającymi rejestrację podpisów elektronicznych. Pozwoliła ona na opracowanie wytrzymałego i łatwego w użytkowaniu urządzenia, które charakteryzuje się niskimi łącznymi kosztami eksploatacji. Przypominając tradycyjne pióro i papier tak bardzo, jak to tylko możliwe, ułatwia ona akceptację elektronicznego podpisu odręcznego przez użytkowników końcowych.

Partnerzy
 
All flash storage arrays