cyfrowy bunkier

Pozwala na błyskawiczne przywrócenie usług w przypadku
całkowitego zniszczenia środowiska podstawowego.

Wyobraź sobie, że co 11 sekund na świecie, jakaś firma pada ofiarą ataku ransomware. To jak wyścig z czasem, a Ty musisz być zawsze o krok przed cyberprzestępcami. Możliwość utraty danych to najczarniejszy scenariusz dla każdej organizacji. Ale czy wiesz, że istnieje rozwiązanie, które może Cię przed tym uchronić? Przedstawiamy Cyfrowy Bunkier.

Koncepcja cyfrowego bunkra opiera się na założeniu, że jedynym skutecznym środkiem obrony przed destrukcyjnym atakiem typu ransomware 
jest umożliwienie szybkiego i kompletnego przywrócenia pełnej funkcjonalności firmy 
w przypadku takiego zdarzenia.
To oznacza, że firma musi dysponować niezainfekowaną kopią wszystkich kluczowych danych - kopią, która jednocześnie jest skutecznie zabezpieczona i jak najbardziej aktualna.

CZYM JEST CYFROWY BUNKIER?

Cyfrowy bunkier to popularne określenie 
na rozwiązanie obejmujące infrastrukturę, kompletny zestaw sprzętu oraz oprogramowania CyberSense®, które skanuje dane kopii zapasowych i migawek (bez konieczności ich odtwarzania), aby potwierdzić ich integralność oraz zidentyfikować złośliwe zmiany wskazujące na cyberatak, wykorzystując kombinację ponad 200 analiz opartych na treści oraz uczenia maszynowego wykrywa uszkodzenia 
z dokładnością wynoszącą 99,5%.

Jeżeli zostanie zidentyfikowane uszkodzenie 
danych, CyberSense udostępnia narzędzia 
do diagnozowania i przywracania, włączając 
w to raporty dotyczące plików, które zostały dotknięte, aby mogły zostać zastąpione ostatnią znaną poprawną wersją bez podejrzanych zmian.

  • Dzięki temu zapewnia powrót do normalnej działalności biznesowej z minimalnym czasem przestoju.
Bunkier cyfrowy zapewnia trzecią warstwę zabezpieczeń dla Twoich danych.
CyberSense udostępnia narzędzia 
do diagnozowania i przywracania, włączając 
w to raporty dotyczące plików, które zostały dotknięte, aby mogły zostać zastąpione ostatnią znaną poprawną wersją bez podejrzanych zmian.

Pewny backup ze wsparciem

Oprócz całej infrastruktury, sprzętu i oprogramowania, zapewniamy naszym klientom niezbędne procedury, pozwalające na odtworzenie danych.

To zestawy jasnych instrukcji, które prowadzą pracowników 
krok po kroku pozwalając natychmiast podejmować właściwe działania podczas kolejnych etapów przywracania danych. To dzięki nim cyfrowy bunkier działa tak, jak powinien.

dlaczego cyfrowy bunkier jest lepszym rozwiązaniem
niż inne ?

Bunkier cyfrowy zapewnia trzecią warstwę zabezpieczeń dla Twoich danych. Kluczową cechą jest jego zdolność do tworzenia kopii zapasowych, analizy danych i szybkiego odtwarzania systemów w razie potrzeby.

Środowisko Cyfrowego Bunkra jest podłączane do systemu backupu jedynie podczas aktualizacji danych, a po zakończeniu transmisji natychmiast zostaje odłączone, odseparowując całość od otoczenia.

To jednak nie wszystko. Ponieważ wraz z nowymi aktualizacjami do bunkra mogłyby trafić również złośliwe oprogramowanie, wszystkie dane są zapisywane w trybie tylko do odczytu - w przypadku, gdyby atak doszedł aż do tego punktu, dane nie mogą zostać nadpisane ani zaszyfrowane

  • Lokalizacja Cyfrowego Bunkra powinna być znana możliwie wąskiemu gronu pracowników, a fizyczna lokalizacja serwerów, zawierających kopię zapasową danych firmy, musi być odpowiednio zabezpieczona przed niepowołanym dostępem.
engave-czym jest cyfrowy bunkier

Różnice między cyfrowym bunkrem, a tradycyjnymi metodami przechowywania danych

Wyższy poziom bezpieczeństwa:

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie czy uwierzytelnianie, cyfrowy bunkier zapewnia lepszą ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Prywatność:

Korzystając z cyfrowego bunkra, użytkownicy mogą być pewni, że ich dane są chronione przed inwigilacją czy śledzeniem ich aktywności w internecie.

Odporność na awarie:

Cyfrowy bunkier jest wyposażony w systemy zasilania awaryjnego, chłodzenia oraz monitoringu, które zapewniają ciągłość działania nawet w przypadku awarii. W skład odizolowanego środowiska wchodzą także serwery oraz macierz, umożliwiające odtwarzanie przechowywanych backupów.

Skalowalność i elastyczność:

Cyfrowe bunkry są zazwyczaj projektowane z myślą o dużej skalowalności, umożliwiając łatwe dodawanie przestrzeni do przechowywania danych i zasobów w miarę potrzeb.

kluczowe funkcje bunkra cyfrowego

ada

certyfikaty iso

Certyfikaty ISO to globalny standard doskonałości, który gwarantuje, że nasza firma działa w sposób skuteczny, efektywny i zgodny z regulacjami.

To dowód na to, że nasza organizacja zobowiązała się do ciągłego doskonalenia, traktując poważnie zarówno kwestie jakości, jak i zadowolenia klientów.

DBAMY O NASZYCH KLIENTÓW 24/7

Oferujemy stałe wsparcie techniczne, monitorując systemy 24/7 i reagując na potencjalne problemy w czasie rzeczywistym. Regularnie aktualizujemy i konserwujemy infrastrukturę, aby utrzymać jej niezawodność i bezpieczeństwo.

Nasi specjaliści dbają o zapewnienie nie tylko wysokiej jakości wdrożenia, ale również o stałe monitorowanie i utrzymanie środowiska serwerowego. To zapewnia nie tylko ciągłość działania, ale także optymalizację i zapobieganie potencjalnym przestojom, zanim jeszcze staną się one poważnymi zagrożeniami dla Twojego biznesu.

Header image

NASZE REFERENCJE

Z uwagi na duży profesjonalizm Engave S.A. możemy z nieukrywaną satysfakcją polecić jej usługi informatyczne innym firmom. W czasie dotychczasowej współpracy pracownicy firmy dali się poznać jako wysokiej klasy, dobrze zorganizowani specjaliści. Jakość świadczonych usług, jak i zrozumienie naszych potrzeb bezpośrednio przyczyniło się do znaczącego usprawnienia pracy.

Mirosław Schwann
HUBIX SP. Z O.O.

Man Truck & BUS Polska Sp. z o.o. zlecił firmie Engave S.A. dostawę, wdrożenie i konfigurację rozwiązania firmy ManageEngine do oprogramowania do monitorowania sieci, serwerów, wirtualizacji baz danych dla posiadanych przez Man Truck & BUS Polska systemów informatycznych, a także do zarządzania urządzeniami mobilnymi posiadanymi przez Man Truck & BUS Polska Przedmiot umowy został zakończony i zrealizowany zgodnie z zawartą umową terminowo i z należytą starannością.

Piotr Białek
MAN TRUCK &BUS POLSKA SP. Z O.O.

Informujemy, że Engave S.A. wykonała na rzecz Fujitsu Technology Solutions spółka z o.o. dostawę sprzętu informatycznego oraz licencji oprogramowania wraz ze wsparciem. Polecamy Engave S.A. jako zaufanego i sprawdzonego partnera.

Juliusz Szwed
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza wykonanie przez Engave S.A. umowy na wykonanie Audytu środowiska PUE pod kątem oceny spełnienia kryteriów wysokiej dostępności i występujących w tym obszarze ryzyk. Umowa została wykonana terminowo i z należytą starannością.

Sławomir Wasilewski
ZUS

Firma Engave S.A wykonała usługę obejmującą wdrożenie oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware, instalację i konfigurację platformy wirtualizacyjnej, rekonfigurację LAN oraz warstw bezpieczeństwa, instalację, konfigurację i utrzymanie środowiska kopii zapasowych, naprawy systemu do backupu, wdrożenie mechanizmów DR i innych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przy bardzo dużym zaangażowaniu Wykonawcy.

Jacek Wesołowski
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Dział Informatyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. potwierdza, że firma Engave w ramach modernizacji centralnego systemu backupu, dostarczyła oraz wdrożyła system do zarządzania ochroną danych Commvalut Data Platform V11. Dostawa została zrealizowana zgodnie z umową. Całość przedmiotu umowy została wykonana z należytą starannością oraz w wyznaczonym terminie.

Roman Kosiewski
Miejsie Zakłady Autobusowe SP. Z O.O.

W imieniu Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy potwierdzam, że firma Engave sp. z o.o. dostarczyła do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa na podstawie umowy (…) kompletnie wyposażoną bibliotekę taśmową na potrzeby archiwizacji danych Urzędu. Zamówienie zostało zrealizowane terminowo, w całości, z zachowaniem należytej staranności oraz spełnieniem wszystkich wymogów określonych umową.

Monika Baczyńska
Wydział Informatyki Miasto Stołeczne Warszawa

W ramach usługi zweryfikowano ponad 4000 przypadków użycia, wykonano analizę istniejącej infrastruktury techniczno-systemowej oraz bazodanowej. Dodatkowo przedstawiono nową architekturę aplikacji oraz nową infrastrukturę techniczno-systemową. Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością, przy ogromnym zaangażowaniu i profesjonalizmowi Wykonawcy. Rzetelność i prawidłowość sporządzonej wyceny i dokumentacji (…) została potwierdzona przez zespół naukowców z dziedziny nauk informatycznych
i ekonomicznych.

Magdalena Kowalczyk
Narodowy Fundusz Zdrowia

Niniejszym poświadczam, że firma Engave wykonała na rzecz Enamor usługi dostarczenia, konsultacji oraz instalacji licencji RedHat oraz licencji MS.  Wszystkie prace zostały wykonane należycie, zgodnie z ustalonym zakresem prac, terminowo i z należytą starannością. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług. 

Maciek Rek
ENAMOR SP. Z O.O.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poświadcza, że firma Engave dostarczyła i wdrożyła z należytą starannością dostawę sprzętu komputerowego rozwiązanie EMC Isilon do wspólnej platformy sekwencjonowania DNA metodami nowej generacji. Zamówienie zostało wykonane terminowo i należycie.

Dorota Makarewicz
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Engave zapewniło montaż, instalację oraz uruchomienie macierzy w sposób umożliwiający pełną współpracę, w trybie natywnym, ze wszystkimi serwerami. Przeprowadzono testy potwierdzające poprawność  działania rozbudowanych macierzy oraz poprawność podłączenia do środowiska Zamawiającego. Doprowadzono zmodernizowane środowisko do pełnej funkcjonalności sprzed rozbudowy. Wszelkie prace wykonane zostały poprawnie i zgodnie postanowieniami umowy.

Jerzy Kulas
NARodowy fundusz zdrowia

Na przestrzeni półtorarocznej współpracy, Engave dało się poznać jako rzetelny, elastyczny i zorientowany na wyniki partner. Mieliśmy możliwość zapoznania się z kompetencjami i metodami pracy firmy Engave w długim okresie, zarówno na poziomie zarządzania procesami, jak i operacyjnym. Dlatego z całą odpowiedzialnością rekomendujemy ich jako partnera godnego zaufania przy realizacji złożonych projektów organizacyjnych i technologicznych.

Jacek Grabowski
Uniwersytet medyczny w łodzi

Potwierdzamy, że Wykonawca Engave wykonał dostawę na rzecz Agencji polegającą na dostarczeniu i konfiguracji infrastruktury techniczno-sprzętowej w ramach projektu SMoKL „System Monitorowania Kosztów Leczenia”. Umowa obejmowała dostawę infrastruktury w postaci serwerów do wirtualizacji środowiska SMoKL, macierzy dyskowej, przełączników SAN oraz LAN, wraz z oprogramowaniem, licencjami VMware, Veeam, oraz MS Windows i wsparciem technicznym. Ponadto zostały dostarczone usługi szkoleniowe zgodnie z umową. Umowa została wykonana z należytą starannością zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

Roman Topór-Mądry
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informujemy, że firma Engave S.A. wykonała na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, obejmowały między innymi aktualizację sprzętu serwerowo-macierzowego, wdrożenie oprogramowania VMware, konfigurację platformy wirtualizacyjnej, rekonfigurację LAN i warstw bezpieczeństwa, a także utrzymanie środowiska kopii zapasowych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przy bardzo dużym zaangażowaniu Wykonawcy.

Jacek Wesołowski
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

WIEDZA DLA BIZNESU

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Wiadomość
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO DIGITALIZATORA,
A NIC CI NIE UMKNIE!

Dziękujemy! Twoja subskrybcja została przyjęta!
Ups! Coś poszło nie tak, spróbuj jeszcze raz!