informacja o przetwarzaniu
danych osobowych

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania technologiczne dla biznesu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełnienie formularza oznacza, że są Państwo zainteresowani ofertą Engave.

W celu przesłania materiałów oraz informacji, niezbędne jest udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych podanych w formularzu.  Ponieważ będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe, powinni Państwo zapoznać się z szeregiem informacji, między innymi o przysługujących w związku z tym uprawnieniach.

Prosimy więc, żeby  przed przesłaniem nam danych, zapoznali się Państwo z informacjami poniżej.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Engave S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa, nr KRS 0000704729, dalej zwaną „Engave”.

2. Mogą Państwo skontaktować się z nami:
- pocztą na adres: ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@engave.pl
- telefonicznie na numer: +48 22 863 13 90

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w niezbędnym zakresie:
a) przekazywania drogą elektroniczną informacji na temat usług Engave S.A.
b) przekazywania telefonicznie informacji na temat usług Engave S.A.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja przez Engave S.A. jego prawnie uzasadnionych interesów.

5. Przetwarzane będą Państwa następujące dane osobowe: adres e-mail i numer telefonu.

6. Odbiorcą przekazanych danych osobowych jest Engave S.A. oraz w szczególnych wypadkach podmioty, z których usług zewnętrznych korzysta Engave S.A. takie jak: agencja marketingowa, zewnętrzna księgowość, kancelaria prawna oraz instytucje publiczne, którym Engave S.A. jest prawnie zobowiązany ujawniać dane osobowe, jeżeli o to wystąpią. Informację o bieżących odbiorcach danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Nami.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, ale nie dłużej niż przez pięć lat od końca bieżącego roku kalendarzowego.

8. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do tych danych osobowych,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenia tych danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/),
e) do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Engave S.A. nie będą przedmiotem wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. W każdym momencie mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Po odebraniu takiego sprzeciwu, Engave S.A. przestanie przetwarzać Państwa danych.lub e-mail: biuro@engave.pl.