audyt i doradztwo it

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania technologiczne dla biznesu

IT jest sercem każdego nowoczesnego biznesu. Jeśli systemy informatyczne nie działają poprawnie, będą hamować rozwój Twojej firmy i powodować problemy. Warto regularnie sprawdzać, czy technologia, z której korzystasz, jest na najwyższym poziomie i spełnia Twoje oczekiwania. Przeprowadzamy audyty IT, by ocenić całą techniczną stronę Twojej działalności. Patrzymy na systemy, które używasz, jakie procesy w nich zachodzą, a także na to, jakie są możliwe ryzyka czy słabości. Naszym celem jest nie tylko znalezienie problemów, ale przede wszystkim wskazanie, jak je rozwiązać, żeby Twoja firma działała jeszcze sprawniej.

nasze usługi:

Zarządzanie infrastrukturą IT

Nasz zespół to nie tylko grupa świetnie przygotowanych inżynierów, ale także prawdziwi mistrzowie w zarządzaniu infrastrukturą IT, pilnowaniu procesów, dbaniu o bezpieczeństwo i prowadzeniu projektów. Stawiamy na wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie, co przekłada się na profesjonalne i skrojone na miarę strategie, zdolne sprostać wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku.

konsultacje i doradztwo IT

Jako doświadczeni konsultanci w dziedzinie IT, jesteśmy tu, aby pomóc Ci nawigować przez złożoności technologicznego krajobrazu współczesnego biznesu. Naszym zadaniem jest wspieranie Cię w identyfikacji najlepszych dróg technologicznych, które przyspieszą osiągnięcie Twoich celów biznesowych. Nasze rekomendacje są opracowywane z perspektywy długoterminowej wartości, mając na uwadze stabilny i prężny rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

audyt iT

Nasza usługa audytu IT polega na dogłębnej analizie i ocenie infrastruktury, systemów oraz procesów IT w Twojej organizacji. Przez profesjonalny przegląd wszystkich komponentów technologicznych, jesteśmy w stanie wyłowić potencjalne ryzyka, zidentyfikować słabe punkty oraz znaleźć możliwości do usprawnień. Celem tej analizy jest nie tylko ochrona przed zagrożeniami, ale także pomoc w lepszym zrozumieniu, w jaki sposób Twoja firma może wykorzystać technologię do osiągnięcia wyższej efektywności i bezpieczeństwa.

wdrożenie testowe ( PROOF OF CONCEPT)

Aby zminimalizować ryzyko związane z wdrażaniem nowych technologii, oferujemy pomoc w organizowaniu wdrożeń testowych. Te projekty pozwalają na praktyczną ocenę efektywności i potencjalnych korzyści z planowanych rozwiązań technologicznych, zanim zostaną one wdrożone na szerszą skalę. Możesz być pewny, że Twoje inwestycje kierowane są w rozwiązania, które będą realnym atutem dla Twojej organizacji, sprzyjając optymalizacji procesów i osiąganiu wyższej wydajności. Wspólnie sprawdzimy, czy dana technologia faktycznie spełnia oczekiwania i potrzeby, zanim zdecydujesz się na jej pełne wdrożenie.

definiowanie technicznych wymagań dla innych dostawców

Rozwijając swój biznes, niejednokrotnie będziesz musiał zwrócić się do zewnętrznych dostawców usług IT. W tej kwestii możemy Ci służyć pomocą, wnikliwie analizując i precyzując techniczne wymagania dla Twoich przyszłych partnerów. Z nami nie tylko unikniesz pułapek związanych z brakami w komunikacji, ale także zyskasz pewność, że Twoje inwestycje przekładają się na rzeczywiste korzyści dla Twojej firmy.

NASZE REFERENCJE

Z uwagi na duży profesjonalizm Engave S.A. możemy z nieukrywaną satysfakcją polecić jej usługi informatyczne innym firmom. W czasie dotychczasowej współpracy pracownicy firmy dali się poznać jako wysokiej klasy, dobrze zorganizowani specjaliści. Jakość świadczonych usług, jak i zrozumienie naszych potrzeb bezpośrednio przyczyniło się do znaczącego usprawnienia pracy.

Mirosław Schwann
HUBIX SP. Z O.O.

Man Truck & BUS Polska Sp. z o.o. zlecił firmie Engave S.A. dostawę, wdrożenie i konfigurację rozwiązania firmy ManageEngine do oprogramowania do monitorowania sieci, serwerów, wirtualizacji baz danych dla posiadanych przez Man Truck & BUS Polska systemów informatycznych, a także do zarządzania urządzeniami mobilnymi posiadanymi przez Man Truck & BUS Polska Przedmiot umowy został zakończony i zrealizowany zgodnie z zawartą umową terminowo i z należytą starannością.

Piotr Białek
MAN TRUCK &BUS POLSKA SP. Z O.O.

Informujemy, że Engave S.A. wykonała na rzecz Fujitsu Technology Solutions spółka z o.o. dostawę sprzętu informatycznego oraz licencji oprogramowania wraz ze wsparciem. Polecamy Engave S.A. jako zaufanego i sprawdzonego partnera.

Juliusz Szwed
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza wykonanie przez Engave S.A. umowy na wykonanie Audytu środowiska PUE pod kątem oceny spełnienia kryteriów wysokiej dostępności i występujących w tym obszarze ryzyk. Umowa została wykonana terminowo i z należytą starannością.

Sławomir Wasilewski
ZUS

Firma Engave S.A wykonała usługę obejmującą wdrożenie oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware, instalację i konfigurację platformy wirtualizacyjnej, rekonfigurację LAN oraz warstw bezpieczeństwa, instalację, konfigurację i utrzymanie środowiska kopii zapasowych, naprawy systemu do backupu, wdrożenie mechanizmów DR i innych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przy bardzo dużym zaangażowaniu Wykonawcy.

Jacek Wesołowski
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Dział Informatyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. potwierdza, że firma Engave w ramach modernizacji centralnego systemu backupu, dostarczyła oraz wdrożyła system do zarządzania ochroną danych Commvalut Data Platform V11. Dostawa została zrealizowana zgodnie z umową. Całość przedmiotu umowy została wykonana z należytą starannością oraz w wyznaczonym terminie.

Roman Kosiewski
Miejsie Zakłady Autobusowe SP. Z O.O.

W imieniu Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy potwierdzam, że firma Engave sp. z o.o. dostarczyła do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa na podstawie umowy (…) kompletnie wyposażoną bibliotekę taśmową na potrzeby archiwizacji danych Urzędu. Zamówienie zostało zrealizowane terminowo, w całości, z zachowaniem należytej staranności oraz spełnieniem wszystkich wymogów określonych umową.

Monika Baczyńska
Wydział Informatyki Miasto Stołeczne Warszawa

W ramach usługi zweryfikowano ponad 4000 przypadków użycia, wykonano analizę istniejącej infrastruktury techniczno-systemowej oraz bazodanowej. Dodatkowo przedstawiono nową architekturę aplikacji oraz nową infrastrukturę techniczno-systemową. Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością, przy ogromnym zaangażowaniu i profesjonalizmowi Wykonawcy. Rzetelność i prawidłowość sporządzonej wyceny i dokumentacji (…) została potwierdzona przez zespół naukowców z dziedziny nauk informatycznych
i ekonomicznych.

Magdalena Kowalczyk
Narodowy Fundusz Zdrowia

Niniejszym poświadczam, że firma Engave wykonała na rzecz Enamor usługi dostarczenia, konsultacji oraz instalacji licencji RedHat oraz licencji MS.  Wszystkie prace zostały wykonane należycie, zgodnie z ustalonym zakresem prac, terminowo i z należytą starannością. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług. 

Maciek Rek
ENAMOR SP. Z O.O.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poświadcza, że firma Engave dostarczyła i wdrożyła z należytą starannością dostawę sprzętu komputerowego rozwiązanie EMC Isilon do wspólnej platformy sekwencjonowania DNA metodami nowej generacji. Zamówienie zostało wykonane terminowo i należycie.

Dorota Makarewicz
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Engave zapewniło montaż, instalację oraz uruchomienie macierzy w sposób umożliwiający pełną współpracę, w trybie natywnym, ze wszystkimi serwerami. Przeprowadzono testy potwierdzające poprawność  działania rozbudowanych macierzy oraz poprawność podłączenia do środowiska Zamawiającego. Doprowadzono zmodernizowane środowisko do pełnej funkcjonalności sprzed rozbudowy. Wszelkie prace wykonane zostały poprawnie i zgodnie postanowieniami umowy.

Jerzy Kulas
NARodowy fundusz zdrowia

Na przestrzeni półtorarocznej współpracy, Engave dało się poznać jako rzetelny, elastyczny i zorientowany na wyniki partner. Mieliśmy możliwość zapoznania się z kompetencjami i metodami pracy firmy Engave w długim okresie, zarówno na poziomie zarządzania procesami, jak i operacyjnym. Dlatego z całą odpowiedzialnością rekomendujemy ich jako partnera godnego zaufania przy realizacji złożonych projektów organizacyjnych i technologicznych.

Jacek Grabowski
Uniwersytet medyczny w łodzi

Potwierdzamy, że Wykonawca Engave wykonał dostawę na rzecz Agencji polegającą na dostarczeniu i konfiguracji infrastruktury techniczno-sprzętowej w ramach projektu SMoKL „System Monitorowania Kosztów Leczenia”. Umowa obejmowała dostawę infrastruktury w postaci serwerów do wirtualizacji środowiska SMoKL, macierzy dyskowej, przełączników SAN oraz LAN, wraz z oprogramowaniem, licencjami VMware, Veeam, oraz MS Windows i wsparciem technicznym. Ponadto zostały dostarczone usługi szkoleniowe zgodnie z umową. Umowa została wykonana z należytą starannością zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

Roman Topór-Mądry
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informujemy, że firma Engave S.A. wykonała na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, obejmowały między innymi aktualizację sprzętu serwerowo-macierzowego, wdrożenie oprogramowania VMware, konfigurację platformy wirtualizacyjnej, rekonfigurację LAN i warstw bezpieczeństwa, a także utrzymanie środowiska kopii zapasowych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przy bardzo dużym zaangażowaniu Wykonawcy.

Jacek Wesołowski
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wsparcie Techniczne

Rozwiązywanie problemów zdalnie i na miejscu
Konsultacje bieżących zmian konfiguracyjnych
Pomoc w zarządzaniu
i administrowaniu
Zdalny monitoring i zapobieganie problemom
Pomoc w konsultacjach
z producentami
Całodobowe centrum wsparcia technicznego

Opieka Serwisowa

Gwarantowany czas reakcji
i naprawy
Telecentrum serwisowe
Dedykowany zespół inżynierów
Własny magazyn sprzętu zastępczego
Własny magazyn części zamiennych

Usługi dodatkowe

Warsztaty praktyczne dla administratorów
Przeglądy optymalizujące wydajność
Audyty poprawności licencjonowania
Pomoc w planowaniu poważniejszych zmian
Pomoc w projektach migracji danych
Cykliczną wymianę sprzętu na wydajniejszy
Zarządzanie sieciami
ada

DBAMY O NASZYCH KLIENTÓW 24/7

Oferujemy stałe wsparcie techniczne, monitorując systemy 24/7
i reagując na potencjalne problemy w czasie rzeczywistym
. Regularnie aktualizujemy i konserwujemy infrastrukturę, aby utrzymać jej niezawodność i bezpieczeństwo.

Dzięki naszym usługom, Klienci mogą skupić się na swoim biznesie, mając pewność, że ich dane są bezpieczne w najlepszych rękach. Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają zwiększyć efektywność, zminimalizować ryzyko utraty danych i zwiększyć konkurencyjność firmy.

ada

certyfikaty iso

Certyfikaty ISO to globalny standard doskonałości, który gwarantuje, że nasza firma działa w sposób skuteczny, efektywny i zgodny z regulacjami.

To dowód na to, że nasza organizacja zobowiązała się do ciągłego doskonalenia, traktując poważnie zarówno kwestie jakości, jak i zadowolenia klientów.

WIEDZA DLA BIZNESU

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Wiadomość
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO DIGITALIZATORA,
A NIC CI NIE UMKNIE!

Dziękujemy! Twoja subskrybcja została przyjęta!
Ups! Coś poszło nie tak, spróbuj jeszcze raz!