7 wskaźników świadczących o dojrzałości cyfrowej Twojej firmy - budowanie przewagi konkurencyjnej

Follow

Organizacja i poziom digitalizacji poszczególnych działów organizacji identyfikują poziom dojrzałości cyfrowej firmy. Organizacje będące przed lub na bardzo wstępnym etapie zdigitalizowania, cechują się biernością zespołu a jeszcze częściej obawą i unikaniem technologii. Jeżeli znasz firmę w której technologia jest zachętą do działania, angażuje i motywuje pracowników, to prawdopodobnie masz do czynienia z firmą znajdującą się na najwyższym poziomie dojrzałości cyfrowej. Natomiast pomiędzy powyższymi typami znajdują się firmy, które już rozpoczęły proces zmiany - transformację. Cechują się tym, że część, a zazwyczaj większość organizacji (w tym zarząd), rozumieją wartość technologii cyfrowych i aktywnie pozyskuje wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Poniżej podaję 7 wskaźników, które świadczą o dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Dobrze je przeanalizuj w odniesieniu do swojej firmy i sam sprawdź, który opis z tych powyższych - najbardziej do niej pasuje.

1. Kultura a budowanie przewagi konkurencyjnej

Technologie dyktują to, jak wygląda organizacja życia i funkcjonowania firmy. Organizacje muszą je zrozumieć i zaimplementować, aby nadal móc poprawnie funkcjonować. Oznacza to nową organizację pracy, zdobywanie nowych kompetencji, a także zmianę sposobu myślenia i działania. W takim procesie, ujawniają się nowi cyfrowi liderzy, którzy zaszczepiają nawyki i wartości nowej rzeczywistości cyfrowej. To osoby, które stają się odpowiedzialne za cyfrową strategię i jej realizację. 

Ludzie często nie zdają sobie sprawy z głębi zmian kulturowych, które są potrzebne organizacjom do przetrwania o rozwoju w cyfrowym świecie. Technologia katalizuje proces zmiany, który dociera do wszystkich zakątków organizacyjnych firmy.

Jeżeli Twoja firma wciąż nie jest gotowa na transformację rozpoznasz to poprzez pełne obaw i sceptycyzmu postawy pracowników, którzy unikają aktywnego styku z technologią. Rozwiązania IT stanowią dla nich zagrożenie, budzą lęk przed utratą stanowiska lub koniecznością przebranżowienia. Jeżeli Twoi pracownicy są zadowoleni, że to specjaliści maja do czynienia z digitalem, to wciąż znajdujecie się na bardzo niskim poziomie dojrzałości cyfrowej. Dopiero aktywny udział zespołu w zastosowaniu rozwiązań IT świadczy o pewnym poziomie digitalizacji. Rozumienie albo chociaż chęć poznawania technologii cyfrowej przez cały zespól pozwala rozwijać cyfrową organizację. Jeżeli technologia postrzegana jest jako klucz sukcesu i część wszystkich działów firmy możesz przejść do ewangelizacji całej organizacji, otaczającego środowiska i realizacji twojej misji.

2. Leadership

Cyfrowe przywództwo to dojrzałość w rozumieniu zdalnego zarządzania i motywowania zespołu oraz umiejętność zbudowania zrozumienia cyfrowego ekosystemu motywacji. Cyfrowy lider rozumie potencjał technologii. Potrafi określić jaką (liczącą się) rolę pełni technologia cyfrowa w strategii organizacji. Same umiejętności cyfrowe i wiedza, to jak w każdym przypadku dobre podstawy przywództwa. W momencie kiedy zarząd nie zna, nie rozumie podstaw technologii, nie ma przekonania chociażby do skuteczności pracy zdalnej, to jest ze swoją organizacją bardzo daleko od dojrzałości cyfrowej.

Jednak dobre przywództwo cyfrowe to jeszcze więcej. Twoja firma jest dojrzała w tym obszarze dopiero wtedy, kiedy technologia jest integralną częścią strategii, kultury organizacyjnej a przywództwo cyfrowej jest obecne na wszystkich poziomach zarządzania formalnego i naturalnego.

3. Budżet potrzebny do budowy przewagi konkurencyjnej

W przypadku budżetu, poziom, który świadczy o niedojrzałości cyfrowej organizacji oraz jej niskiej konkurencyjności w zmieniającym się świecie jest tzw. budżet na przetrwanie. Obejmuje tylko podstawy takie jak utrzymanie infrastruktury, hosting witryn, serwis urządzeń IT. Chyba nawet back up danych jest już wyższym poziomem… Natomiast, kiedy twój budżet pozwala na pewne eksperymenty, zakup nowej infrastruktury, przeniesienie części działalności firmy do chmury, dopiero tzw. budżet wzrostowy predysponuje cię do uznawania siebie za lidera cyfryzacji.

Jest budżet, który wspiera cyfrowe sposoby myślenia i działań i pozwala m. in na pozyskiwanie z rynku, bądź wykształcanie wewnątrz nowych kompetencji z obszaru IT.

4. Innowacje - nowe technologie cyfrowe

Innowacje to krótko mówiąc działanie w nowy, inny i lepszy sposób, które często jest możliwe dzięki technologii cyfrowej. Innowacje powinny zapewniać lepsze, dotąd nie uzyskiwane rezultaty. Chodzi o znalezienie kreatywnych i efektywnych, zwinnych sposobów komunikowania się, wytwarzania i dostarczania produktów i usług, prowadzenia kampanii.

Aby określić dojrzałość i gotowość cyfrową firmy w obszarze innowacji, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zastosowanie nowych technologii cyfrowych może nam pomóc w osiągnięciu celu bądź rozwiązaniu problemu. Kolejnym zagadnieniem jest sposób, w jaki rozwiązania cyfrowe mogą poprawić doświadczenia naszych klientów, ambasadorów, partnerów pracowników i fanów.

Aby rozwiązanie cyfrowe było innowacyjne, nie musi być super-technologiczne ani złożone. Może po prostu chodzić o przyjęcie nowego podejścia, nowego sposobu rozwiązania istniejących problemów. Innowacyjna może być sama gotowość do stworzenia innej niż dotychczas ścieżki rozwiązywania potrzeb klientów. Opracowanie podejścia, procesu, czasem zwykłego formularza skracającego czas reakcji.

Innowacja wymaga chęci uczenia się, doskonalenia, wychodzenia poza utarte ramy oraz inwestycji, czasami tylko czasu i zasobów w celu pobudzenia kreatywności. Wymaga jednak przede wszystkim otwartości, gotowości na błędy i porażkę. To proces prototypowania, uczenia się, poprawiania i ponownej próby.

Wysoką dojrzałością cyfrową na polu innowacji jest posiadanie interdyscyplinarnego, projektowego zespołu ds. innowacji. Taki zespół to ludzie, którzy od początku rozumieją możliwość niepowodzenia, ale ich wizją jest zmiana.

Czy dotychczas Twoja organizacja korzystała z technologii cyfrowych, aby znaleźć nowy sposób rozwiązania problemu?

W przypadku, gdy Twoja organizacja dotychczas nie uważała innowacji za ważną, to niestety jeszcze długa droga przed Wami do osiągnięcia dojrzałości cyfrowej. Jest tak również wtedy, gdy te działania są doraźne lub wywoływane jedynie zapytaniami z zewnątrz.

Ustrukturyzowany program innowacji prowadzi do zmiany transformacyjnej.

5. Technologie cyfrowe - budowa przewagi konkurencyjnej

Organizacje potrzebują bezpiecznych, właściwie utrzymywanych, zintegrowanych i wzajemnie komunikujących się, przyjaznych dla użytkownika narzędzi i systemów. Takich, które w sposób rzeczywisty lepiej organizują, wspierają i przyspieszają pracę. Dobrze dobrana technologia poprawia wydajność, efektywność oraz wrażenia użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Ma generować lepsze raporty, skracać czas potrzebny na przesyłanie danych, zapewniać więcej czasu na analizę. Dojrzałość cyfrowa nie oznacza wyrzucenia wszystkiego co stare i rozpoczęcia od nowa, a wprowadzenie nowych systemów i technologii nie może paraliżować organizacji

Dokonując zmian systemów IT, musisz odpowiedzieć na pytanie - czy czas potrzebny na realizację projektu - od pomysłu, kreatywnej realizacji po przepływy danych i raportowanie - będzie krótszy a w proces zaangażujesz mniej osób. 

Niezintegrowane i stosowane wycinkowo systemy oraz takie, które nie nadążają za zmianami w organizacji, świadczą o niskiej dojrzałości cyfrowej. Poziomem średnim są stabilne systemy zapewniające obsługę podstawowych operacji i poprawiające efektywność w danych zakresach. Natomiast master class dojrzałości cyfrowej- są systemy, które komunikują się ze sobą, obejmują działanie całej organizacji, zapewniają płynną obsługę użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.

6. Dane - firma w internecie

Gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie informacjami to ważne aspekty technologii cyfrowej. Dane pomagają organizacjom zrozumieć klientów co z kolei czyni je bardziej skutecznymi. Dane umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji biznesowych i społecznych opartych na faktach. Pozwalają wyciągać trafniejsze wniosek z zastosowaniem na dłuższą metę. Dane dostarczają również organizacjom wiedzy, jak i którymi kanałami ludzie wchodzą z nimi w interakcje. Znając częstotliwość tych kontaktów, organizacje mogą zaplanować odpowiednie podróże ich klientów. Dobre podróże użytkowników zaspokajają potrzeby i pragnienia ludzi oraz zachęcają do długoterminowego zaangażowania.

Dane dotyczące wydajności są niezbędne do nauki, iteracji i doskonalenia. Do tworzenia innowacji z punktu 4. Dojrzałe cyfrowo firmy dbają o czystość danych, gromadzą i przechowują je w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Organizacje potrzebują technologii, procesów i umiejętności, które łączą dane z wielu źródeł. Muszą także tworzyć przystępne raporty, które opowiadają historię.

W prosty sposób możesz zdiagnozować dojrzałość cyfrową swojej organizacji, odpowiadając na pytanie jak łatwo możesz wysłać e-maila do wszystkich, którzy otworzyli wiadomość e-mail, ale nie podjęli żadnych działań w ciągu jednego dnia od wysłania tej wiadomości? Ciekawy test, prawda?

Niska dojrzałość charakteryzuje się rozproszonymi danymi dotyczącymi głównie aktywności offline. W momencie, kiedy organizacja zaczyna rozumieć ważność danych, poprawia dzięki nim jakość, zaczyna wprowadzać jasne zasady dotyczące zarządzania danymi, integrować je i analizować zaczyna wchodzić na poziom dojrzałości cyfrowej w obszarze zarządzania danymi. Osiąga go, kiedy wysokiej jakości zintegrowane dane są używane w całej organizacji (etap wcześniej to używanie ich w pewnych zakresach), w czasie rzeczywistym  do kształtowania decyzji i wyników.

7. Komunikacja

Strategiczna komunikacja cyfrowa spełnia zarówno potrzeby odbiorców, jak i realizuje cele biznesowe. Nowoczesne podejście do komunikacji zorientowane jest na odbiorców oraz na dane. Organizacje muszą wziąć pod uwagę wiele sposobów interakcji ludzi. Spójna i sprawna we wszystkich kanałach komunikacja, buduje zaufanie wśród odbiorców. Twory znaczące i długotrwałe relacje. 

Oczywiście komunikacja musi być kreatywna i elastyczna, aby się wyróżniać. Przy ciągłym zalewie treści przyciąganie i utrzymywanie uwagi ludzi jest trudne.

Oceniając dojrzałość cyfrową sprawdź czy już na samym początku procesu, każdego projektu rozważacie komunikację cyfrową. Czy zawsze bierzesz pod uwagę media społecznościowe i uruchamiasz transmisje online na żywo? Jeżeli digital jest zaangażowany od samego początku w planowanie komunikacji, to możesz mówić o swojej dojrzałości cyfrowej w tym zakresie. Tym bardziej, jeżeli patrzysz na to strategicznie, długofalowo i od razu projektujesz komunikację jako cyfrową. To powinno Cię docelowo doprowadzić do tworzenia elastycznej, zintegrowanej komunikacji z szerokimi i celowanymi zasięgami.

Bardzo ważny obszar HR, rekrutacji, zarządzania talentami, motywacji, budowy zespołu, utrzymania zarządzani i lojalności to temat na kolejne szerokie opracowanie. Dodatkowo zostanie uzupełniony dojrzałością cyfrową w obszarze zarządzania, gdyż tu stare modele nie mają już prawa istnienia. 

Dopiero te dwa obszary świadczą o prawdziwym poziomie dojrzałości cyfrowej i gotowości do zarządzani w nowoczesnym świecie. Na szybko możesz zdiagnozować ten obszar gotowością swojej firmy do pracy zdalnej. Nie chodzi tylko o same systemy i umiejętność łączenia się do telekonferencji. Ale o to czy ty ufasz swoim ludziom pracującym zdalnie? Czy potrafisz ich wspierać i motywować i czy o tym nie zapominasz? Jakie są wyniki i efekty pracy dzięki Tobie albo przez Ciebie?

Wciąż niestety rzadko kto zdaje pozytywnie ten rachunek sumienia, pozostając ze swoją mentalnością i dojrzałością menedżerską na poziomie feudalno – offlinowym.

Follow

Digitalizacja polskich przedsiębiorstw to nasza misja. Masz jakieś pytania? Chętnie Ci pomożemy!

Zapytaj o ofertę

Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave S.A. z siedzibą w Warszawie, informacje o zasadach przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności.
Każda zgoda może zostać cofnięte w każdym momencie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie, poprzez kontakt na: biuro@engave.pl

*Pole wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Skontaktujemy się Tobą w najbliższym czasie.
Przepraszamy, ale wysłanie formularza nie powiodło się. Spróbuj przesłać ponownie.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

Więcej od Engave

Blog

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Blog

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Blog

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie