Dlaczego uwzględnianie COVID-19 jest bez sensu w kontekście transformacji cyfrowej? Definicja transformacji cyfrowej

Niestety trend na transformację cyfrową stworzył w 2020 Covid-19 a nie menedżerowie i właściciele firm. To powoduje...
Dlaczego uwzględnianie COVID-19 jest bez sensu w kontekście transformacji cyfrowej? Definicja transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa to ostatnio modne określenie, używane w każdym kontekście. Szczególnie w czasie pandemii.

W rzeczywistości jest to niezbędny kierunek dla firm na całym świecie i wielu doświadczonych CXO. Czym jest transformacja cyfrowa (DT)? Dlaczego jest to ważne dla firm? I przede wszystkim dlaczego DT powinna być uwzględniania w planach i strategiach firm, długo- i krótkoterminowych, a nie tylko w wyniku nacisku, strachu przed „zamrożeniem gospodarki” i koniecznością pracy zdalnej? Nie powinna być też dyktowana potrzebą „bo wszyscy tak robią”.

Firmy, które chcą rozpocząć cyfrową transformację, powinny najpierw dobrze zrozumieć co to jest. Kolejnym krokiem jest ustalenie celu przeprowadzenia takiego procesu.

Termin „transformacja cyfrowa” może oznaczać niezliczone rzeczy dla wielu różnych firm. Właśnie dlatego organizacje muszą mieć jasną wizję i cel, taki, który służy klientom, partnerom i pracownikom.

Co to jest transformacja cyfrowa? Definicja

Transformacja cyfrowa (DT lub DX) oznacza wykorzystanie technologii do stworzenia zróżnicowanych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej w celu stymulowania wzrostu na nowych i istniejących rynkach. Definicja cyfrowej transformacji może być inna dla każdej organizacji, ponieważ każda firma jest wyjątkowa.

Według jednej z nich (definicja BrianaSolisa) DT to nowa inwestycja w technologię, modele biznesowe i procesy w celu uzyskania nowej wartości dla klientów i pracowników. DT pomaga przedsiębiorstwom skutecznie konkurować w ciągle zmieniającej się gospodarce. Jednak głównym celem transformacji cyfrowej powinna być zmiana zapewniająca wartość dla klientów i pracowników.

Definicja Wikipedii szeroko określa DT jako zmiany związane z zastosowaniem technologii cyfrowej we wszystkich aspektach społecznych.

DT to nie jest pojedynczy projekt jak często uważa się w sektorze polskich MŚP. Szczególnie teraz ujawnia się wielu ekspertów i doradców próbujących wmówić swoim „potencjalnym” klientom, że wdrożenie jednego rozwiązania technologicznego, zastosowanie danego software’u, aplikacji wprowadzi ich na drogę cyfryzacji. Nie. DT to restrukturyzacja obejmującą całą organizację: ludzi (!) operacje i technologię. Jestem zwolenniczką definicji, która podkreśla zbudowanie lepszego doświadczenia dla klientów i pracowników za pomocą innowacyjnych technologii.

Dwa określenia są często stosowane zamiennie: digitalizacja i transformacja cyfrowa.

Digitalizacja to proces przekształcania informacji zamkniętych w fizycznych dokumentach z analogowego na cyfrowy. Digitalizacja to proces wykorzystywania informacji cyfrowych w celu prostszej i wydajniejszej pracy.

Cyfrowa transformacja zmienia natomiast sposób prowadzenia firmy, od systemów wewnętrznych po interakcje z klientem. W zasadzie jest to zmiana myślenia o zarządzaniu, procesach i modelu biznesowym. Kluczowym elementem DT jest zrozumienie prawdziwego potencjału Twojej Firmy i wykorzystanie do jego wzrostu odpowiednich rozwiązań technologicznych.

Jakie są zalety transformacji cyfrowej?

Dzisiaj najbardziej prawdopodobnym celem i zaletą jest oczywiście przetrwanie. Cel bardzo ważny, obecnie pewnie dla wielu firm jedyny i najważniejszy. Jednak tak sformułowany jest krótkowzrocznością przed którą przestrzegam w tytule. Prawdopodobnie pomoże rozwiązać doraźne problemy ze sprzedażą, komunikacją i przekazywaniem danych. Nie pozwoli jednak na zmianę, która zapewni firmie rozwój i konkurencyjność, np. poprzez skuteczne redefiniowanie modelu biznesowego. Dopiero strategiczne i holistyczne podejście do zastosowania technologii zapewni bezpieczeństwo, o które walczymy.

Odkrywanie korzyści transformacji cyfrowej:

1. Przekształcanie doświadczenia klienta

Sercem technologii cyfrowej jest doświadczenie klienta. Wiele firm jest tego coraz bardziej świadomych, a 92% liderów opracowuje wyrafinowane strategie transformacji cyfrowej w celu poprawy jakości obsługi klienta. Co więcej masz możliwość zaangażowania klienta słuchając na bieżąco jego głosu: potrzeb i oczekiwań.

2. Więcej informacji opartych na danych

Po przejściu na technologię cyfrową możesz śledzić metryki i analizować dane, które przechwytujesz podczas działań np.marketingu digitalowego.
Korzystanie ze spostrzeżeń opartych nadanych może pomóc lepiej zrozumieć klientów, a także przemyśleć strategie biznesowe, pomagając w lepszym podejmowaniu decyzji i torując drogę do wyższego ROI.

3. Większa współpraca we wszystkich działach

DT oferuje doskonałą okazję do jedności w całej organizacji, ponieważ liderzy opierają ją na cyfrowej zgodności. Wymiana informacji, poglądów i pomysłów jest łatwiejsza. Wiedza powszechnie dostępna i usystematyzowana. Menedżerowie łatwiej i strategicznie mogą zarządzać kompetencjami. To wzmacnia pracowników i przywództwo.

4. Zwiększona zwinność i innowacje

Dzięki DT firmy rozwijają się, napędzane innowacjami. Jeśli chodzi o inicjatywy DT, 68% firm zalicza sprawność do trzech najważniejszych kwestii. Technologię wykorzystaj do optymalizacji operacji, dzięki czemu uporządkujesz procesy i wyskalujesz swoje rozwiązania. Innowacje w obecnych czasach to możliwość redefiniowania produktu i modelu biznesowego.

Krytyka transformacji cyfrowej

Żeby zrozumieć sens procesu cyfrowej transformacji i jego kompleksowość, należy znaleźć też jego ewentualne niedoskonałości, aby uniknąć rozczarowania.

1.      Traktowanie DT jako mody

2.      Wybiórcze stosowanie rozwiązań cyfrowych (zazwyczaj tych prostych i dostępnych) - w zasadzie nie ma w tym nic złego, o ile mylnie nie traktujemy tego, jako procesu transformacji cyfrowej i nie zaczynamy czuć się bezpiecznie. Może to doprowadzić do kurczenia się biznesu i utraty poziomu konkurencyjności.

3.      Cynizm języka technicznego - dotyczy dokumentacji, opisów produktów i rozwiązań cyfrowych, ale też języka używanego przez pracowników działów technicznych.

4.      Wpływ technologii na zmiany w społeczeństwie i biznesie. Jeżeli nie zostanie odpowiednio zarządzony stanie się realnym zagrożeniem funkcjonowania firmy.

5.      Wysokie koszty technologii, stosowanie rozwiązań przerastających potrzeby

 

Kluczowym elementem DT jest technologia. Często jednak kładzie się nacisk na przejście z przestarzałych procesów i starszych technologii na przyjęcie nowej technologii.

Nic dziwnego, że w istniejące koncerny IT zainwestowano wiele środków, co potwierdzają badania przeprowadzone przez Forrester. Raport sugeruje, że CIO wydają średnio 72% swoich budżetów na istniejące problemy z IT. Dla porównania, tylko 28% idzie na nowe projekty i innowacje.

Firmy coraz częściej potrzebują elastycznych zasad i zwiększają wydajność dzięki technologii tam, gdzie to możliwe. Jeżeli nie stać cię lub masz wrażenie,że nie potrzebujesz kompleksowej strategii, zrób przynajmniej plan najważniejszych kroków, które realizują twój cel transformacji cyfrowej i określ narzędzia do tego niezbędne.

Podsumowując, ramy transformacji cyfrowej nie dotyczą elementów i etapów, ale bardziej wizji, celu i rozwiązania. Czas na nowy sposób myślenia i paradygmat.

Co to jest strategia transformacji cyfrowej?

Pytanie brzmi, jak połączyć krytyczne elementy układanki DT. Zawiera elementy układanki, takie jak zmiana kultury IT, zwiększanie świadomości wśród interesariuszy w całej firmie oraz łączenie transformacji z wizją firmy.

Konstruktywna strategia cyfrowa może dać DT szansę na sukces. Oto szybki zestaw wskazówek dla Ciebie:

1. Pomyśl i stwórz przekonującą strategię cyfrową

Pierwszym krokiem jest idealizacja, zaangażowanie wszystkich i przekonanie się, co DT oznacza dla Twojej firmy i co może dla Ciebie zrobić.
U podstaw podróży DT leży tworzenie wartości. Kiedy pracownicy zrozumieją znaczenie, które może przynieść DT, mogą szybko dokonać akceptacji i wprowadzić zmiany, których potrzebujesz.

2. Dostosowanie DT do celów biznesowych

Gdy już opracujesz swoją strategię cyfrową, ważne jest, aby dostosować ją do pomyślnej transformacji. Podejście to jest zwykle podejściem odgórnym. To zarząd/właściciel rozpoczyna ruch transformacji cyfrowej. Jesteś też odpowiedzialny za przedstawianie wyników. Cyfrowa transformacja nie może zostać oparta w całościo Dział IT ani w nim pozostać - musisz całkowicie dostosować go do wizji, misji, celów i wartości organizacji!

3. Przygotuj się na zmianę kultury

Najważniejszym elementem są kulturowe aspekty transformacji. Największym błędem będzie przeoczenie zmiany kulturowej podczas cyfrowej transformacji. Zwróć uwagę na kulturowe aspekty transformacji, ponieważ jest to wyzwanie dla ludzi. Przygotowanie do zmiany kultury jest istotnym elementem strategii DT. Przyjrzyjmy się temu aspektowi bardziej szczegółowo.

Transformacja cyfrowa i zmiana kultury

Technologia odgrywa istotną rolę w strategii DT, ale praca nad wdrożeniem i dostosowaniem do ogromnych zmian spada na wszystkich. Z tego powodu DT jest zagadnieniem opartym o ludzi. Jest to u podstaw zmiana kulturowa oparta o wartości. Bez uwzględnienia potrzeb i wartości Zespołu w strategii cyfryzacji i udziału we wdrożeniu proces zakończy się tak jak często finiszują inne zmiany w firmach - brakiem skutecznej egzekucji.

Transformacja zaczyna się od empatii. Kiedy empatia jest prawdziwa, zaczynasz budować zaufanie. Wsparcie transformacji nie byłoby możliwe, gdyby wszyscy nie byli w pełni zaangażowani. Wskazówka dla menedżerów: żeby skutecznie angażować zespół, skupiaj się na poszczególnych grupach (jeżeli nie masz możliwości na pojedynczych osobach, np. ze względu na wielkość zespołu), staraj się rozumieć ich potrzeby i obawy, nie generalizując. Nie zgaduj co jest najlepsze dla wszystkich. Firmy powinny brać pod uwagę cyfrowe doświadczenia i preferencje behawioralne różnych grup w swojej organizacji, a następnie tworzyć wiadomości, które trafiają we właściwy punkt początkowy i realistyczny punkt końcowy dla różnych grup.

Dokumentacja ryzyka i testy pilotażowe to już tematy na odrębny artykuł.

Gdy już uzyskasz pełny obraz tego, co chcesz osiągnąć DT, technologia może ułatwić Twoje wysiłki, aby zrealizować te cele.

Gdy spojrzysz na spostrzeżenia na temat cyfrowej transformacji według branży, przekonasz się, że cała cyfrowa transformacja zaczyna się od przejścia z rzeczywistości analogowej na cyfrową. Kluczowym punktem w DT jest umieszczenie klienta (a według mnie również, a raczej przede wszystkim pracownika) w centrum strategii DT. Co wtedy napędza cyfrową strategię? Odpowiedzią jest doświadczenie klienta (także wewnętrznego). Dobrze pokazuje to podejście wykorzystanie CRM, w którym umieszczasz wszystkie dane klientów (w centralnym centrum danych – CRM), a w całym cyklu życia klienta dokumentujesz każdą interakcję z nim. Dane pomagają w segmentacji w czasie rzeczywistym i analizie predykcyjnej. Wynik powinien umożliwiać Ci aktywny kontakt tylko z klientami zainteresowanymi zakupem, co prowadzi do znacznego wzrostu ogólnego współczynnika konwersji sprzedaży. Rejestrując każdą interakcję masz możliwość planowania i przewidywania potrzeb klienta, np. na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nawet jeżeli do tej pory nie były one ani oczywiste ani uspójnione.

To samo podejście (klientocentryczne) możesz zastosować do utworzenia centrum kompetencyjnego i analizy (oraz uzupełniania) kompetencje techniczne, kreatywne i cyfrowych, aby sprawniej wspierać klientów.

Jakie są kluczowe trendy w transformacji cyfrowej w 2020 roku?

Niestety trend na transformację cyfrową stworzył w 2020 Covid-19 a nie menedżerowie i właściciele firm. To powoduje często pośpieszne, nieprzemyślane i płytkie działania. Ani pandemia ani wiedza z internetu nie dokonają transformacji cyfrowej. Jeżeli chcesz to zrobić skutecznie a nie ad hoc, potrzebujesz odpowiednich kompetencji (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz strategii. W 2020 r. i później organizacje będą musiały wzmocnić inicjatywy cyfrowe.

Trendy

Ważnym trendem najbliższych miesięcy będzie zwiększona liczba cyfrowych partnerstw, fuzji i przejęć. Będziemy obserwować dalszy rozwój i lepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Już dziś słyszymy o rozszerzaniu chmury publicznej.

Plan pełnego wykorzystania potencjału DT powinien być dość jasny a wskaźniki sukcesu transformacji cyfrowej ulepszane. Zacznij od nowego modelu biznesowego opartego o trendy technologiczne, aby go zoptymalizować i dostosować do nowej rzeczywistości.

Stwórz wyraźną przewagę konkurencyjną dzięki DT (np. poprzez wykorzystanie danych z CRM i pozyskanych dzięki narzędziom marketing automation).
Cyfrowa transformacja stała się globalnym ruchem biznesowym i musisz być zestrojony z uniwersalnym paradygmatem, aby ostatecznie rozwijać się w gospodarce cyfrowej.

Podziel się tą publikacją z innymi!
Tagi:
No items found.

POPULARNE W TEJ DZIEDZINIE

No items found.
No items found.
No items found.
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Wiadomość
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO DIGITALIZATORA,
A NIC CI NIE UMKNIE!

Dziękujemy! Twoja subskrybcja została przyjęta!
Ups! Coś poszło nie tak, spróbuj jeszcze raz!