Dotacje unijne - jak finansować transformację cyfrową z unijnych bezzwrotnych dotacji dla firm?

Monika Ledzion

Follow

Aby znaleźć odpowiedź na pytanie jak finansować transformację cyfrową z bezzwrotnych unijnych dotacji dla firm, należy określić czym jest transformacja cyfrowa i z jakich elementów się składa.

Transformacja cyfrowa wykorzystuje technologie do tworzenia wartości i nowych usług dla różnych interesariuszy, wprowadzania innowacji i uzyskiwania możliwości szybkiego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności. Transformacja cyfrowa to nie tylko przełomowe technologie, ale przede wszystkim wartości, ludzie, optymalizacja i możliwość szybkiej adaptacji, dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii i informacji.

Jakie mogą być źródła finansowania transformacji cyfrowej w chwili obecnej, pochodzące z dotacji lub ulg podatkowych?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mamy wybrane źródła finansowania:

Dotacje dla firm - Bon na innowacje

Celem konkursu jest zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Na co można dostać dofinansowanie z bezzwrotnych unijnych dotacji:

Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie, to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy).
Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym, przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Sposób finansowania:

Wartość projektu 400 000 PLN
Wartość dofinansowania 85%

Termin do kiedy można składać wnioski
: 30 grudnia 2020

TUTAJ MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Dotacje unijne: Advanced manufacturing assistance and training for SMEs

Celem programu jest przekształcenie MŚP w fabryki przyszłości oraz wzmocnienie konkurencyjności MŚP zajmujących się produkcją, poprzez zapewnienie łatwego dostępu do zaawansowanych usług doradczych oraz programów szkoleniowych.

Działanie składa się z dwóch elementów:

1. Wprowadzenia programu wsparcia dla produkcji prowadzonej przez MŚP, poprzez przekształcenie ich działalności w fabrykę przyszłości z nowoczesną i zrównoważoną produkcją:

   - w jego ramach MŚP otrzymają pomoc w opracowaniu planu transformacji firm oraz pomocy przy jego wdrożeniu

   - plan transformacji powinien uwzględniać zintegrowane podejście do zaawansowanej produkcji i innowacyjność procesów i produktów


2. Wprowadzenia programu szkoleniowego w zakresie produkcji, który będzie składał się z: (1) transgranicznych usług (2), opracowania ram dla wystandaryzowanych programów szkoleniowych gotowych do rozszerzenia (skalowania).
   - Usługi szkoleniowe powinny obejmować praktyczne szkolenie na produkcji oraz w labach


Sposób finansowania:

Maksymalna wartość projektu : 5,7 mln euro
Maksymalny poziom dofinansowania: 65%


Termin do kiedy można składać wnioski:  
1 grudnia 2020

TUTAJ MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Platforma Transferu Technologii

Platforma Transferu Technologii to bezpłatny serwis internetowy, zawierający bazę danych wraz z wyszukiwarką, łączący właścicieli innowacji, podmioty poszukujące konkretnych rozwiązań oraz ekspertów chętnych do dzielenia się wiedzą. Platforma Transferu Technologii wspomaga organizacyjnie i doradczo proces transferu technologii pomiędzy dostawcami a odbiorcami technologii. Podmioty zainteresowane korzystaniem z Platformy, muszą zarejestrować się, zakładając odpowiedni profil użytkownika na stronie. Zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich rozwiązaniach, o potrzebach w zakresie innowacji, a także odnaleźć eksperta, który ma wiedzę niezbędną do rozwiązania konkretnego problemu technologicznego.


Sposób finansowania:

Działania prowadzone bezpłatnie: www.ptt.arp.pl/

Platforma Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych, to specjalna platforma dla przedsiębiorców z wyszukiwarką różnego typu kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. Celem jej jest zwiększanie kompetencji pracowników poprzez kształcenie ustawiczne, które jest kluczowe z punktu widzenia budowania i rozwoju potencjału firmy, w szybko zmieniającym się świecie.

 • Baza Usług Rozwojowych zawiera 8 różnego typu usług: e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, egzaminy i usługi o charakterze zawodowym.
 • Dostępne kategorie to m.in.: biznes, szkolenia techniczne, informatyka i telekomunikacja, transport i motoryzacja 
 • Na stronie głównej znajduje się wyszukiwarka ofert. System filtrowania umożliwia znalezienie szkolenia czy studiów podyplomowych dopasowanych do potrzeb pracowników. Jeśli przedstawione oferty nie spełniają oczekiwań, to można zamówić usługę przy pomocy „Giełdy usług”.
 • Wszystkie firmy, które oferują usługi na platformie, muszą spełniać określone warunki potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, co zapewnia odpowiednią jakość przygotowanej oferty.


Sposób finansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania: od 50% do 80% kosztów szkolenia lub innej usługi rozwojowej.

TUTAJ MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Województwo Opolskie

Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach. Pieniądze na informatyzację przedsiębiorstw.
Wsparcie uzyskają projekty, mające na celu rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Wnioskodawcami mogą być małe i średnie firmy z siedzibą na terenie województwa opolskiego.


W ramach konkursu będą wspierane następujące typy projektów:

 • B2B (ang. business-to-business) – rozwój współpracy między przedsiębiorstwami dzięki nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym,
 • B2E (ang. business-to-employee) – wsparcie informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm,
 • B2C (ang. business-to-consumer) – wykorzystanie technologii teleinformatycznych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem.


Wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Wnioskodawca może otrzymać dodatkowe punkty za rodzaj stosowanych technologii/rozwiązań:

 • przetwarzanie w chmurze obliczeniowej,
 • dostęp mobilny do danych i aplikacji,
 • oprogramowanie jako usługa (SaaS) i/lub platforma jako usługa (PaaS),
 • automatyzacja przepływu pracy (workflow) i/lub automatyzacja procesów biznesowych (BPM),
 • otwarte standardy, opublikowane API.


Najwyżej punktowane będą obszary wdrożenia projektu w zakresie:

 • systemów informacji analizy zarządczej (BI – Business Intelligence);
 • zintegrowanego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – materiałowymi, finansowymi, produkcyjnymi, ludzkimi (ERP – Enterprise Resource Planning);
 • komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM – Computer Integrated Manufacturing);
 • systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition).


Sposób finansowania:

maksymalna wartość projektu: 300 000 zł
poziom dofinansowania w zależności od wyboru typu pomocy regionalna/de minimum 45%-70%

Zakończenie konkursu: 30.11.2020 r.

Organizator - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Monika Ledzion

Follow

Digitalizacja polskich przedsiębiorstw to nasza misja. Masz jakieś pytania? Chętnie Ci pomożemy!

Zapytaj o ofertę

W celu przesłania oferty niezbędne jest udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych podanych w formularzu. Prosimy więc o zaznaczenie tej opcji. W dowolnym momencie mogą Państwo tę zgodę wycofać. Udzielenie zgody jest dobrowolne, przy czym jej brak uniemożliwi dostarczenie raportu i rekomendacji.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Skontaktujemy się Tobą w najbliższym czasie.
Przepraszamy, ale wysłanie formularza nie powiodło się. Spróbuj przesłać ponownie.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

Więcej od Engave

Blog

Procesy operacyjne - mapowanie procesów jako podstawa transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa dotyczy tak wielu obszarów działalności firmy, że może wydawać się to przytłaczające.

Procesy operacyjne - mapowanie procesów jako podstawa transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa dotyczy tak wielu obszarów działalności firmy, że może wydawać się to przytłaczające.

Procesy operacyjne - mapowanie procesów jako podstawa transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa dotyczy tak wielu obszarów działalności firmy, że może wydawać się to przytłaczające.

Procesy operacyjne - mapowanie procesów jako podstawa transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa dotyczy tak wielu obszarów działalności firmy, że może wydawać się to przytłaczające.

Procesy operacyjne - mapowanie procesów jako podstawa transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa dotyczy tak wielu obszarów działalności firmy, że może wydawać się to przytłaczające.

Blog

Czy król Julian jest Polakiem? Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych

Mapowanie Procesów i Robotyzacja

Czy król Julian jest Polakiem? Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych

Mapowanie Procesów i Robotyzacja

Czy król Julian jest Polakiem? Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych

Mapowanie Procesów i Robotyzacja

Czy król Julian jest Polakiem? Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych

Mapowanie Procesów i Robotyzacja

Czy król Julian jest Polakiem? Robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych

Mapowanie Procesów i Robotyzacja

Blog

O losie przedsiębiorcy! Czyli jak wybrać ERP-a idealnego i czy na pewno go potrzebujesz?

Chcesz wdrożyć ERP-a? Czym jest ERP? Jaki ERP wybrać? Jak przygotować się na wdrożenie?

O losie przedsiębiorcy! Czyli jak wybrać ERP-a idealnego i czy na pewno go potrzebujesz?

Chcesz wdrożyć ERP-a? Czym jest ERP? Jaki ERP wybrać? Jak przygotować się na wdrożenie?

O losie przedsiębiorcy! Czyli jak wybrać ERP-a idealnego i czy na pewno go potrzebujesz?

Chcesz wdrożyć ERP-a? Czym jest ERP? Jaki ERP wybrać? Jak przygotować się na wdrożenie?

O losie przedsiębiorcy! Czyli jak wybrać ERP-a idealnego i czy na pewno go potrzebujesz?

Chcesz wdrożyć ERP-a? Czym jest ERP? Jaki ERP wybrać? Jak przygotować się na wdrożenie?

O losie przedsiębiorcy! Czyli jak wybrać ERP-a idealnego i czy na pewno go potrzebujesz?

Chcesz wdrożyć ERP-a? Czym jest ERP? Jaki ERP wybrać? Jak przygotować się na wdrożenie?