KLIENT:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

No items found.

Transformacja Cyfrowa w Służbie Efektywności - Engave dla ZUS

Wprowadzenie:

ZUS, jako pierwszy e-urząd w Polsce, zobowiązał się do realizacji nowej strategii i procesu przekształceń, mających na celu zwiększenie satysfakcji klientów i efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Te działania wpisują się w szeroki kontekst budowania e-państwa, zgodnie z rządowymi programami rozwoju kraju.

Streszczenie Projektu:‍

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zlecił przygotowanie przez Engave S.A. “Strategii rozwoju IT dla ZUS na lata 2018-2020", komplementarnej do Strategii Zakładu w zakresie pryncypiów, celów i inicjatyw oraz wykonanie wykonanie Audytu środowiska PUE pod kątem oceny spełnienia kryteriów wysokiej dostępności i występujących w tym obszarze ryzyk. Transformacja cyfrowa ZUS nie polegała wyłącznie na wdrażaniu innowacyjnych produktów, automatyzacji oraz narzędzi bazujących na najnowszych technologiach. Równie istotne było wprowadzenie odpowiednich zmian w kulturze organizacji, tak aby wspierała ona innowacyjność i zaangażowanie pracowników, jak również stały rozwój kompetencji wewnętrznych.

Wyjaśnienie Problemu:

ZUS stanął przed wyzwaniem zwiększenia efektywności operacyjnej, elastyczności IT oraz potrzebą optymalizacji kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Analiza Potrzeb Klienta i Proponowane Rozwiązania dla Transformacji Cyfrowej ZUS

Potrzeba Zwiększenia Elastyczności IT:

 • Elastyczne Wykorzystanie Zasobów dla Optymalizacji Kosztów:
 • Propozycja Rozwiązania: Implementacja modelu usługowego w ZUS, który umożliwia dynamiczne dostosowywanie zasobów IT do bieżących potrzeb, zwiększając tym samym elastyczność operacyjną.
 • Korzyści Biznesowe: Znacząca poprawa efektywności kosztowej, umożliwiająca szybkie skalowanie zasobów w odpowiedzi na zmienne wymagania operacyjne.

Pełne Wykorzystanie Zasobów Infrastruktury:

 • Propozycja Rozwiązania: Oddzielenie zasobów sprzętowych od warstwy aplikacyjnej, co zapewnia lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury IT.
 • Korzyści Biznesowe: Zwiększenie wydajności sprzętowej i optymalizacja zarządzania zasobami infrastrukturalnymi.

Zwiększenie Wydajności Systemów i Aplikacji:

 • Propozycja Rozwiązania: Optymalizacja obecnych systemów i aplikacji ZUS, co przyczynia się do zwiększenia ich wydajności bez konieczności dodatkowych inwestycji w sprzęt.
 • Korzyści Biznesowe: Znaczna poprawa produktywności pracy oraz efektywności operacyjnej.

Uniezależnienie od Długotrwałego Procesu Zakupowego Sprzętów IT:

 • Propozycja Rozwiązania: Wykorzystanie rozwiązań opartych na chmurze, które zmniejszają zależność ZUS od tradycyjnych cykli zakupowych sprzętu IT.
 • Korzyści Biznesowe: Redukcja kosztów druku i przechowywania dokumentów, poprawa efektywności pracy.

Potrzeba Zwiększenia Efektywności:

Uniezależnienie od Dostawców Zewnętrznych:

 • Propozycja Rozwiązania: Wprowadzenie w ZUS procesu zarządzania wiedzą, który umożliwia gromadzenie i udostępnianie wewnętrznej wiedzy specjalistycznej.
 • Korzyści Biznesowe: Wzrost samowystarczalności organizacji oraz zmniejszenie zależności od dostawców zewnętrznych.

Wdrożenie Efektywnego Procesu Zatrzymania Kadr IT:

 • Propozycja Rozwiązania: Rozbudowa programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników IT w ZUS, stworzenie atrakcyjnych ścieżek kariery.
 • Korzyści Biznesowe: Zwiększenie lojalności i retencji pracowników, redukcja kosztów związanych z rekrutacją i wdrażaniem nowych pracowników.

Rozbudowa Bazy Wiedzy:

 • Propozycja Rozwiązania: Systematyczne gromadzenie i aktualizowanie wewnętrznej bazy wiedzy w ZUS, ułatwiające pracownikom dostęp do niezbędnych informacji.
 • Korzyści Biznesowe: Lepsze zarządzanie wiedzą w organizacji, szybszy dostęp do informacji, zwiększenie efektywności pracy.

Zwiększenie Wpływu na Wybór Używanych Technologii:

 • Propozycja Rozwiązania: Wdrożenie procesów decyzyjnych w ZUS, umożliwiających pracownikom IT większy udział w wyborze i implementacji technologii.
 • Korzyści Biznesowe: Lepsze dopasowanie technologii

Potrzeba Podniesienia Efektywności w Realizacji Kluczowych Inicjatyw:

Przegląd Projektów pod Względem Uzasadnienia Biznesowego i Czasu Realizacji:

 • Propozycja Rozwiązania: Wdrożenie aplikacji do zarządzania projektami w ZUS, umożliwiającej definiowanie, przegląd zadań, tworzenie i monitorowanie harmonogramu.
 • Korzyści Biznesowe: Lepsze planowanie i wykonanie projektów, skuteczniejsze zarządzanie czasem i zasobami.

Wybór Odpowiednich Narzędzi do Zarządzania i Realizacji Projektów:

 • Propozycja Rozwiązania: Implementacja narzędzi w ZUS, umożliwiających efektywniejsze zarządzanie projektami i zadaniami.
 • Korzyści Biznesowe: Zwiększenie produktywności i efektywności w realizacji projektów.

Znalezienie Jasnej Metody Rozliczania Projektów:

 • Propozycja Rozwiązania: Wdrożenie systemów do monitorowania i rozliczania pracy nad projektami w ZUS.
 • Korzyści Biznesowe: Jasne i przejrzyste zarządzanie budżetem projektów, lepsza kontrola kosztów.

Engave S.A. i Strategia Cyfryzacji dla ZUS

Engave S.A. została zlecona do przygotowania "Strategii Rozwoju IT dla ZUS na lata 2018-2020". Strategia ta miała na celu określenie kierunku rozwoju IT, zwiększenie elastyczności i efektywności technologicznej, oraz wsparcie ZUS w osiągnięciu statusu innowacyjnej instytucji zaufania publicznego.

Kluczowe Wyniki i Efekty:

 • Zwiększenie Elastyczności IT: Przejście na model usługowy, oddzielenie zasobów sprzętowych od warstwy aplikacyjnej.
 • Podniesienie Efektywności: Wdrożenie procesu zarządzania wiedzą, zwiększenie kompetencji pracowników, rozbudowa bazy wiedzy.
 • Efektywność w Realizacji Projektów: Wprowadzenie narzędzi do zarządzania projektami, umożliwiające skuteczniejsze zarządzanie i szybszą realizację inicjatyw.

Projekt potwierdził, że sukces transformacji cyfrowej wymaga nie tylko wdrożenia nowych technologii, ale również zmian w kulturze organizacyjnej i podejściu do zarządzania wiedzą.

Zakończenie i Perspektywy na Przyszłość

Dzięki dogłębnej analizie problemów i potrzeb naszego klienta w zakresie transformacji cyfrowej - opartej na danych analitycznych, ocenie ryzyka i wywiadach z pracownikami - przygotowaliśmy strategię cyfryzacji, nakierowaną na konkretne rozwiązania i dobór narzędzi - idealnie dostosowanych do wymogów ZUS. Digitalizacja wybranych obszarów w firmie, pozwoliła znacznie usprawnić pracę zespołów, zwiększyć wydajność sprzętową i systemową oraz zoptymalizować koszty.  

"Umowa dotycząca 'Strategii Rozwoju IT dla ZUS na lata 2018-2020' została wykonana terminowo i z należytą starannością"

Agnieszka Kucharska, Wicedyrektor

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Wiadomość
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

INNE REALIZACJE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Engave na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), przeprowadziło kompleksową wycenę odtworzeniową Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Projekt ten obejmował analizę obecnego systemu i projektowanie nowego, zcentralizowanego systemu o podobnej funkcjonalności. Wycena, przeprowadzona metodą punktową Mark II, objęła ocenę ponad 150 systemów i modułów, analizę ponad 4000 przypadków użycia, oraz ocenę istniejącej infrastruktury. Projekt zakończył się sukcesem.

TRANSPORT I LOGISTYKA

W MAN Truck & Bus Polska, firma Engave z powodzeniem wdrożyła narzędzia ManageEngine, usprawniając zarządzanie infrastrukturą IT. Projekt ten, obejmujący centralizację zarządzania urządzeniami końcowymi i wsparcie zgłoszeń serwisowych, znacznie poprawił efektywność operacyjną zespołu IT. Przez automatyzację i uproszczenie procesów, MAN Truck & Bus Polska osiągnęła lepsze zarządzanie zasobami IT przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i ustandaryzowaniu konfiguracji komputerów. Wdrożenie to pozwoliło firmie na efektywniejszą pracę i rozwój w dynamicznym środowisku biznesowym.