Przetestuj Mapowanie Procesów Sprzedażowych w swojej firmie

Teraz w promocyjnej cenie!

2 800 zł + VAT
(zamiast 5 500 zł + VAT)

Zapytaj o ofertę

W celu przesłania oferty niezbędne jest udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych podanych w formularzu. Prosimy więc o zaznaczenie tej opcji. W dowolnym momencie mogą Państwo tę zgodę wycofać. Udzielenie zgody jest dobrowolne, przy czym jej brak uniemożliwi nam skontaktowanie się z Państwem.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą w najbliższym możliwym terminie.
Przepraszamy, ale wysłanie formularza nie powiodło się. Spróbuj przesłać ponownie.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

Mapowanie Procesów Sprzedażowych
dla małych i średnich firm

Mapowanie Procesów Sprzedażowych realizowane przez Engave to profesjonalna usługa konsultingowa skierowana do firm MŚP.
To również pierwszy krok do efektywnego zarządzania sprzedażą, bo pomaga:

udoskonalić procesy sprzedaży w Twojej firmie

wybrać najlepszy CRM dla Twojej firmy

zadbać o wdrożenie efektywnych lejków w CRM

szybko wdrażać nowych handlowców

Realne wsparcie dyrektorów i menedżerów sprzedaży

W szczególności polecamy naszą usługę menadżerom, którzy:

szukają najbardziej odpowiedniego systemu CRM do swojej firmy, ale nie są pewni zakresu funkcji, które są im niezbędne

mają już wypracowane procesy sprzedaży, ale odczuwają potrzebę ich lepszego zrozumienia, udokumentowania i zoptymalizowania,

pracują w skalujących się firmach i muszą uporządkować procesy, w taki sposób, aby zadbać o harmonijny wzrost.

Sprawny przebieg i czytelna dokumentacja

Promocyjną usługę Mapowania Procesów Sprzedażowych skonstruowaliśmy tak, aby zamawiający mógł szybko zorientować się, jaką wartość może wnieść mapowanie procesów do jego organizacji. W efekcie zamawiający otrzyma zestaw dokumentów wykonanych specjalnie pod jego organizację.​

Mapa Procesów Sprzedaży

Ogólna Mapa Procesów Sprzedaży​

Identyfikuje i w czytelny sposób wizualizuje wszystkie procesy zachodzące w dziale sprzedaży. Wskazuje też zależności procesów sprzedażowych z innymi działami w firmie.

Poglądowa Mapa Procesu Sprzedaży

Poglądowa Mapa Procesu Sprzedaży

Pokazuje bardziej szczegółowo jeden wybrany proces dla jednej linii produktowej / segmentu klienta.

Karty Procesów

Karty Procesów

Dostarczają informacji m.in. o celach procesów oraz warunkach ich rozpoczęcia, rezultatach ich wykonania, osobach odpowiedzialnych za proces, a także o przetwarzanej lub wytwarzanej dokumentacji w ramach procesu.

Analityczna Mapa Procesu Sprzedaży

Analityczna Mapa Podprocesu

Umożliwia identyfikację problemów oraz miejsc, w których można wdrożyć automatyzację. Jest punktem wyjścia do rozważań nt. usprawniania procesu, co jest szczególnie istotne przed wdrożeniem CRM-u.

Macierz odpowiedzialności (RACI)

Macierz odpowiedzialności (RACI)

Daje odpowiedź na pytania: kto, jaką rolę i odpowiedzialność ma w ramach realizacji procesu. Porządkuje strukturę odpowiedzialności w danym zadaniu oraz pomaga określić do kogo należy zaadresować konkretne zadanie w ramach realizacji procesu.

Rekomendacje

Podsumowanie i rekomedacje

Nasi specjaliści zasugerują rozwiązania, które po wdrożeniu mogą usprawnić procesy sprzedażowe oraz procesy powiązane z innymi działami w Twojej firmie.

Porozmawiajmy o szczegółach

Zdajemy sobie sprawę, że chcesz wiedzieć więcej na temat naszej promocyjnej usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakich procesów dotyczy promocyjna usługa Mapowania Procesów Sprzedażowych?

Ta usługa dedykowana jest procesom realizowanym w dziale sprzedaży. Identyfikowane są procesy zastane „AS-IS”. Ogólna mapa procesów zaprezentuje  wszystkie procesy w dziale sprzedaży oraz ich zależność z innymi działami. Natomiast Poglądowa Mapa Procesu oraz i Analityczna Mapa Podprocesu dotyczy jednego procesu sprzedaży, dowolnie wybranego przez klienta.​

Jak są zbierane informacje o procesach w mojej firmie?

Usługa składa się serii wywiadów przeprowadzanych online. W czasie ich trwania Analityk Biznesowy Engave zadaje różne pytania dotyczące organizacji firmy oraz procesów w niej zachodzących. To pozwoli mu usystematyzować informacje oraz opracować diagramy-mapy i dokumentację.
Przykładowo na jednym ze spotkań nasz Analityk wraz z osobą oddelegowaną z Twojej firmy uzupełnią Karty Procesów. Jeśli osoba z Twojej firmy nie zna odpowiedzi na jakieś zagadnienie, wówczas Analityk poprosi o sprawdzenie tych informacji i przekazanie ich na kolejnym spotkaniu lub przesłanie e-mailem przed kolejnym spotkaniem.

Jak przygotować się do Mapowania Procesów?

Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Przebieg projektu na pewno usprawni wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za projekt w Twojej firmie. Osoby, która umie dzielić się wiedzą, ma informacje na temat przebiegu procesów lub łatwo może je pozyskać.

Ile osób z mojej firmy będzie zaangażowanych w tę usługę?

Z reguły jest to menedżer działu. Czasami menedżer działu i osoba, która zajmuje się procesem od strony operacyjnej (najczęściej jest ona potrzebna przy realizacji Analitycznej Mapy Procesu Sprzedaży).  
Zauważ, że aby stworzyć dokumentację musimy pozyskać informacje. Dlatego w spotkaniu musi uczestniczyć osoba potrafiąca udzielić wyczerpujących informacji o procesie. Im lepsze umiejętności dzielenia się wiedzą i większa wiedza o procesie, tym łatwiej i szybciej zrealizujemy projekt.

Na jaki okres muszę zaangażować swoich pracowników w projekt, czyli ile przewidujecie spotkań? 

Promocyjna usługa Mapowania Procesów Sprzedażowych z założenia jest przeprowadzana dość szybko i sprawnie. Zazwyczaj są to 3 spotkania po 1-2 godziny tzn.

I spotkanie - zbieranie informacji 

II spotkanie - omówienie dokumentacji, zebranie uwag i zebranie informacji potrzebnych do opracowania mapy na wyższym poziomie szczegółowości

III spotkanie – omówienie dokumentacji i przekazanie klientowi lub naniesienie poprawek i umówienie się na kolejne spotkanie

Czy tak będzie i przypadku Twojej firmy? To zależy od wiedzy i zaangażowania w projekt Twojego pracownika.

Ile godzin poświęci Analityk Engave mojej firmie?

Jesteśmy konkretni. Dlatego płacisz nam za dobre opracowanie dokumentów dla Twojej firmy i nie zajmowanie Twoim ludziom dużo czasu.

Do projektu delegujemy wysoko wyspecjalizowanego i doświadczonego Analityka, aby dostarczyć wysokiej jakości usługę.​

Praca naszego Analityka składa się z 2 części. Pierwsza część są to spotkania z Twoją firmą, gdzie pozyskuje on informacje. Druga, bardziej czasochłonna i bez udziału Twojego zespołu, kiedy Analityk Biznesowy przekłada pozyskaną wiedzę na czytelne diagramy-mapy i inne dokumenty.

Kiedy może zacząć się mapowanie w naszej firmie?

Data rozpoczęcia zależy od liczby zgłoszeń i obłożenia naszych Analityków. Po uzupełnieniu formularza na stronie skontaktuje się z Tobą nasz sprzedawca i ustalicie dalsze szczegóły.

Po jakim czasie otrzymam dokumentację?

Dokumentacja zostanie przekazana od razu po zakończeniu projektu.

Dostaję dokumentację i co dalej?

Analityk Biznesowy Engave każdy projekt zaczyna od zdefiniowania z Klientem celu projektu. Wskazany cel ułatwi mu przygotowanie precyzyjnej dokumentacji, która będzie zawierać wartościowsze podsumowanie i rekomendacje udoskonalenia procesu w Twojej firmie.​

​To z kolei może zainspirować Cię do samodzielnego wprowadzenia zmian w organizacji np. wprowadzenia usprawnień lub automatyzacji.​

W zależności od Twoich potrzeb możemy również oddelegować zespół naszych specjalistów, którzy pomogą np. wypracować rozwiązania, o których Twoja organizacja jeszcze nie pomyślała.  ​​

Pamiętaj, że w promocyjnej usłudze na bardziej szczegółowym poziomie mapujemy tylko jeden proces i podproces. Zatem możesz też zlecić nam mapowanie kolejnych procesów sprzedażowych zidentyfikowanych w Twojej firmie.​

Dla kogo nie jest promocyjna usługa Mapowania Procesów Sprzedażowych?

Dla małych działów sprzedaży (1-2 handlowców) oraz tych, które dopiero się tworzą - mapujemy już funkcjonujące procesy, czyli AS-IS. Oczywiście, nie ma problemu, żebyśmy przeprowadzili mapowanie TO-BE, czyli wspólnie zastanowili się jak procesy sprzedażowe mogą przebiegać w Twojej firmie, ale z naszej perspektywy jest to już inna usługa i podlega indywidualnej wycenie.​

Kto skorzysta na wykonaniu w swojej firmie promocyjnej usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych?

Mapowanie Procesów AS-IS to zebranie pełnej wiedzy o procesach zachodzących w firmie (zwłaszcza tej niewidocznej dla osób wewnątrz) i przedstawienie jej w sposób uporządkowany i przyjazny w odczycie.

Dokumenty powstałe w wyniku mapowania procesów to wstęp do usprawnień i poprawy efektywności procesowej w firmie. Będą one doskonałą podstawą rozmowy opartej na faktach, nie na przekonaniach.  

Innymi słowy, na wykonaniu promocyjnej usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych skorzystają dyrektorzy, menedżerowie sprzedaży lub zarząd, którym zależy na uporządkowaniu wiedzy w firmie oraz na zwiększeniu efektywności w dziale sprzedaży. Będą to również firmy zatrudniające wielu sprzedawców czy mające kilka kanałów sprzedaży.​

Nie obawiaj się, skorzystaj z usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych i dołącz do grona naszych wspaniałych klientów

Allianz