fioletowe koła, element identyfikacji wizualnej engave.

Mapowanie Procesów Sprzedażowych
dla małych i średnich firm

Mapowanie Procesów Sprzedażowych realizowane przez Engave to profesjonalna usługa konsultingowa skierowana do firm MŚP.
To również pierwszy krok do efektywnego zarządzania sprzedażą, bo pomaga:

udoskonalić procesy sprzedaży w Twojej firmie

wybrać najlepszy CRM dla Twojej firmy

zadbać o wdrożenie efektywnych lejków w CRM

szybko wdrażać nowych handlowców

Realne wsparcie dyrektorów i menedżerów sprzedaży

W szczególności polecamy tę usługę menadżerom, którzy:

szukają najbardziej odpowiedniego systemu CRM do swojej firmy, ale nie są pewni zakresu funkcji, które są im niezbędne

mają już wypracowane procesy sprzedaży, ale odczuwają potrzebę ich lepszego zrozumienia, udokumentowania i zoptymalizowania,

pracują w skalujących się firmach i muszą uporządkować procesy, w taki sposób, aby zadbać o harmonijny wzrost.

Sprawny przebieg i czytelna dokumentacja

Usługę Mapowania Procesów Sprzedażowych skonstruowaliśmy tak, aby zamawiający mógł szybko zorientować się, jaką wartość może wnieść mapowanie procesów do jego organizacji. W efekcie zamawiający otrzymuje zestaw dokumentów wykonanych specjalnie pod jego organizację.​

Mapa Procesów Sprzedaży

Ogólna Mapa Procesów Sprzedaży​

Identyfikuje i w czytelny sposób wizualizuje wszystkie procesy zachodzące w dziale sprzedaży. Wskazuje też zależności procesów sprzedażowych z innymi działami w firmie.

Poglądowa Mapa Procesu Sprzedaży

Poglądowa Mapa Procesu Sprzedaży

Pokazuje bardziej szczegółowo jeden wybrany proces dla jednej linii produktowej / segmentu klienta.

Karty Procesów

Karty Procesów

Dostarczają informacji m.in. o celach procesów oraz warunkach ich rozpoczęcia, rezultatach ich wykonania, osobach odpowiedzialnych za proces, a także o przetwarzanej lub wytwarzanej dokumentacji w ramach procesu.

Analityczna Mapa Procesu Sprzedaży

Analityczna Mapa Podprocesu

Umożliwia identyfikację problemów oraz miejsc, w których można wdrożyć automatyzację. Jest punktem wyjścia do rozważań nt. usprawniania procesu, co jest szczególnie istotne przed wdrożeniem CRM-u.

Macierz odpowiedzialności (RACI)

Macierz odpowiedzialności (RACI)

Daje odpowiedź na pytania: kto, jaką rolę i odpowiedzialność ma w ramach realizacji procesu. Porządkuje strukturę odpowiedzialności w danym zadaniu oraz pomaga określić do kogo należy zaadresować konkretne zadanie w ramach realizacji procesu.

Rekomendacje

Podsumowanie i rekomedacje

Nasi specjaliści zasugerują rozwiązania, które po wdrożeniu mogą usprawnić procesy sprzedażowe oraz procesy powiązane z innymi działami w Twojej firmie.

Porozmawiajmy o szczegółach

Zdajemy sobie sprawę, że chcesz wiedzieć więcej na temat naszej usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych. Dlatego zebraliśmy w jednym miejscu najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jakich procesów dotyczy promocyjna usługa Mapowania Procesów Sprzedażowych?

Ta usługa dedykowana jest procesom realizowanym w dziale sprzedaży. Identyfikowane są procesy zastane „AS-IS”. Ogólna mapa procesów zaprezentuje wszystkie procesy w dziale sprzedaży oraz ich zależność z innymi działami. Natomiast Poglądowa Mapa Procesu oraz i Analityczna Mapa Podprocesu dotyczy jednego procesu sprzedaży, dowolnie wybranego przez klienta.​

Jak są zbierane informacje o procesach w mojej firmie?

Usługa składa się serii wywiadów przeprowadzanych online. W czasie ich trwania Analityk Biznesowy zadaje różne pytania dotyczące organizacji firmy oraz procesów w niej zachodzących. To pozwoli mu usystematyzować informacje oraz opracować diagramy-mapy i dokumentację.
Przykładowo na jednym ze spotkań nasz Analityk wraz z osobą oddelegowaną z Twojej firmy uzupełnią Karty Procesów. Jeśli osoba z Twojej firmy nie zna odpowiedzi na jakieś zagadnienie, wówczas Analityk poprosi o sprawdzenie tych informacji i przekazanie ich na kolejnym spotkaniu lub przesłanie e-mailem przed kolejnym spotkaniem.

Jak przygotować się do Mapowania Procesów?

Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Przebieg projektu na pewno usprawni wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za projekt w Twojej firmie. Osoby, która umie dzielić się wiedzą, ma informacje na temat przebiegu procesów lub łatwo może je pozyskać.

Ile osób z mojej firmy będzie zaangażowanych w tę usługę?

Z reguły jest to menedżer działu. Czasami menedżer działu i osoba, która zajmuje się procesem od strony operacyjnej (najczęściej jest ona potrzebna przy realizacji Analitycznej Mapy Procesu Sprzedaży).  
Zauważ, że aby stworzyć dokumentację musimy pozyskać informacje. Dlatego w spotkaniu musi uczestniczyć osoba potrafiąca udzielić wyczerpujących informacji o procesie. Im lepsze umiejętności dzielenia się wiedzą i większa wiedza o procesie, tym łatwiej i szybciej zrealizujemy projekt.

Na jaki okres muszę zaangażować swoich pracowników w projekt, czyli ile przewidujecie spotkań? 

Usługa Mapowania Procesów Sprzedażowych z założenia jest przeprowadzana dość szybko i sprawnie. Opiera się na kolejnych iteracjach:

I spotkanie - zbieranie informacji 

II spotkanie - omówienie dokumentacji, zebranie uwag i zebranie informacji potrzebnych do opracowania mapy na wyższym poziomie szczegółowości

III spotkanie – omówienie dokumentacji i przekazanie klientowi lub naniesienie poprawek i umówienie się na kolejne spotkanie

Długość całego projektu mapowania działu sprzedaży, zależy od liczby iteracji oraz wiedzy i zaangażowania w projekt Twojego pracownika.

Ile godzin poświęci Analityk mojej firmie?

Jesteśmy konkretni. Dlatego płacisz nam za dobre opracowanie dokumentów dla Twojej firmy i nie zajmowanie Twoim ludziom dużo czasu.

Do projektu delegujemy wysoko wyspecjalizowanego i doświadczonego Analityka, aby dostarczyć wysokiej jakości usługę.​

Praca Analityka składa się z 2 części. Pierwsza część są to spotkania z Twoją firmą, gdzie pozyskuje on informacje. Druga, bardziej czasochłonna i bez udziału Twojego zespołu, kiedy Analityk Biznesowy przekłada pozyskaną wiedzę na czytelne diagramy-mapy i inne dokumenty.

Kiedy może zacząć się mapowanie w naszej firmie?

Data rozpoczęcia zależy od liczby zgłoszeń i obłożenia naszych Analityków. Po uzupełnieniu formularza na stronie skontaktuje się z Tobą nasz sprzedawca i ustalicie dalsze szczegóły.

Po jakim czasie otrzymam dokumentację?

Dokumentacja zostanie przekazana od razu po zakończeniu projektu.

Dostaję dokumentację i co dalej?

Analityk Biznesowy każdy projekt zaczyna od zdefiniowania z Klientem celu projektu. Wskazany cel ułatwi mu przygotowanie precyzyjnej dokumentacji, która będzie zawierać wartościowsze podsumowanie i rekomendacje udoskonalenia procesu w Twojej firmie.​

​To z kolei może zainspirować Cię do samodzielnego wprowadzenia zmian w organizacji np. wprowadzenia usprawnień lub automatyzacji.​

W zależności od Twoich potrzeb możemy również oddelegować zespół naszych specjalistów, którzy pomogą np. wypracować rozwiązania, o których Twoja organizacja jeszcze nie pomyślała.  ​​

Kto skorzysta na wykonaniu w swojej firmie usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych?

Mapowanie Procesów AS-IS to zebranie pełnej wiedzy o procesach zachodzących w firmie (zwłaszcza tej niewidocznej dla osób wewnątrz) i przedstawienie jej w sposób uporządkowany i przyjazny w odczycie.

Dokumenty powstałe w wyniku mapowania procesów to wstęp do usprawnień i poprawy efektywności procesowej w firmie. Będą one doskonałą podstawą rozmowy opartej na faktach, nie na przekonaniach.  

Innymi słowy, na wykonaniu promocyjnej usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych skorzystają dyrektorzy, menedżerowie sprzedaży lub zarząd, którym zależy na uporządkowaniu wiedzy w firmie oraz na zwiększeniu efektywności w dziale sprzedaży. Będą to również firmy zatrudniające wielu sprzedawców czy mające kilka kanałów sprzedaży.​

Nie obawiaj się, skorzystaj z usługi Mapowania Procesów Sprzedażowych i dołącz do grona naszych wspaniałych klientów

Allianz
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie