utrzymanie i serwis it

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania technologiczne dla biznesu

Prowadzisz własny biznes i wiesz jak ważne są narzędzia IT, prawda? Z nami zapomnisz o przestojach i błędach. Dbamy o to, by wszystko działało jak w zegarku: od komputerów, przez oprogramowanie, aż po sieci i serwery. Potrzebujesz nowego oprogramowania? Instalujemy. Coś się zepsuło? Naprawiamy. Potrzebujesz czegoś specjalnie dla siebie? Dopasowujemy. I tak oto, zamiast martwić się o techniczne kwestie, możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej - prowadzeniu swojego biznesu!

wiemy jak zadbać o sprzęt, aby działał bez problemów!

To od sprawnego funkcjonowania środowisk IT zależy dziś efektywność działania organizacji biznesowych. Dostępność infrastruktury, efektywność wykorzystania zasobów IT, jej elastyczność, a także jakość realizowanych usług IT wprost odbijają się na wskaźnikach biznesowych istotnych dla kadry zarządzającej.

Choć wielu przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę, wygospodarowanie środków niezbędnych do rozwoju obszaru IT i jego zarządzania, jest dla nich ogromnym wyzwaniem.  

Nasz zespół to doświadczeni eksperci, posiadający umiejętności z zakresu obsługi sieci komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych, programowania czy bezpieczeństwa informatycznego. Umiemy i lubimy pracować w zespole, jesteśmy w stałym kontakcie z klientami. Nieustannie komunikujemy się i współpracujemy z innymi specjalistami z branży, żeby poszerzać swoje kompetencje i śledzić najnowsze rozwiązania IT.

engave-digital-transformation
engave-digital-transformation

OPTymalizujemy środowiska pod kątem:

OPIEKA SERWISOWA -SERWIS GWARANCYJNY

Jedna umowa obejmująca całe środowisko

Chronimy Klientów przed skutkami niejasnego podziału odpowiedzialności między producentami składników infrastruktury. Jeden opiekun, jeden numer telefonu, jedna umowa.

Gwarantowany czas naprawy

Umożliwiamy Klientom spełnianie oczekiwań ich własnych klientów dotyczących jakości obsługi, gwarantując czas usunięcia problemów, anie jedynie czas reakcji serwisu na zgłoszenie

serwis rozszerzony w cenie standardu producenta

Zapewniamy Klientom rozszerzony zakres opieki w cenie standardowego pakietu serwisowego producenta. Zdalny monitoring, przegląd konfiguracji, rekomendacje, aktualizacje mikrokodów itd.

rzeczywista odpowiedzialność

Bierzemy faktyczną odpowiedzialność za niezawodność środowisk Klientów, gdy producent zapewnia tylko podstawowy serwis. Uzupełniamy zakres opieki, zapewniamy akceptowalne terminy, akceptujemy kary umowne.

redukcja kosztów przez konsolidację

Obniżamy koszty opieki serwisowej, zastępując wiele odrębnych umów serwisowych jednolitymi umowami, obejmującymi wszystkie warstwy rozwiązań, wszystkie elementy środowiska i wszystkie lokalizacje.

opieka niestandardowa

Spełniamy oczekiwania, tworząc rozwiązania serwisowe dopasowane zakresem i ceną do indywidualnych potrzeb Klientów. Opieka nad nietypowym sprzętem, niestandardowe usługi, nieszablonowe warunki napraw

asysta serwisowa

Wspieramy Klientów w planowaniu i realizacji zmian w infrastrukturze, podczas projektów, migracji, relokacji, aktualizacji oraz poważniejszych zmian konfiguracyjnych w środowiskach krytycznych dla biznesu.

OPIEKA SERWISOWA - SERWIS POGWARANCYJNY

doradztwo przed końcem gwarancji

Pomagamy bezpiecznie i korzystnie zakończyć okres opieki gwarancyjnej producenta lub firm trzecich. Sprawdzamy i analizujemy umowy, dostępne opcje, konfiguracje, plany zmian itp.

opieka pogwarancyjna w rozsądnej cenie

Zapewniamy opiekę serwisową po zakończeniu gwarancji na warunkach producenta lub lepszych, w cenie znacząco niższej niż cena producenta, nawet po upustach

elastyczny zakres i warunku opieki

Jako firma samodzielnie świadcząca usługi serwisowe, zapewniamy Klientom bardzo szeroki zakres i elastyczne warunki opieki, a tym samym możliwie najlepsze wykorzystanie dostępu do budżetu

kompleksowo: sprzęt i oprogramowanie

Serwis pogwarancyjny obejmuje całość instalacji, w tym sprzęt, systemy operacyjne oraz oprogramowanie narzędziowe

wymiana urządzeń na równoważne lub lepsze

Własny magazyn części zamiennych umożliwia nam dotrzymywanie zobowiązań i terminów, a w razie potrzeby wymianę uszkodzonego urządzenia na równoważne lub lepsze, z pełną kompatybilnością

wydłużenie cyklu życia do 6 lat i więcej

Umożliwiamy zwiększenie zwrotu z inwestycji w infrastrukturę przez wydłużenie cyklu jej życia do 6 lat, a nawet dłużej. W całym okresie opieki zapewniamy dostępność części oraz gwarantowany czas naprawy

bezpieczeństwo obecnych i przyszłych inwestycji

Zabezpieczamy żywotne interesy Klientów, zapewniając opiekę serwisową dla rozwiązań, które formalnie lub faktycznie utraciły wsparcie producentów

ada

certyfikaty iso

Certyfikaty ISO to globalny standard doskonałości, który gwarantuje, że nasza firma działa w sposób skuteczny, efektywny i zgodny z regulacjami.

To dowód na to, że nasza organizacja zobowiązała się do ciągłego doskonalenia, traktując poważnie zarówno kwestie jakości, jak i zadowolenia klientów.

ada

DBAMY O NASZYCH KLIENTÓW 24/7

Oferujemy stałe wsparcie techniczne, monitorując systemy 24/7 i reagując na potencjalne problemy w czasie rzeczywistym. Regularnie aktualizujemy i konserwujemy infrastrukturę, aby utrzymać jej niezawodność i bezpieczeństwo.

Nasi specjaliści dbają o zapewnienie nie tylko wysokiej jakości wdrożenia, ale również o stałe monitorowanie i utrzymanie środowiska serwerowego. To zapewnia nie tylko ciągłość działania, ale także optymalizację i zapobieganie potencjalnym przestojom, zanim jeszcze staną się one poważnymi zagrożeniami dla Twojego biznesu.

NAPISZ DO NAS

NASZE REFERENCJE

Z uwagi na duży profesjonalizm Engave S.A. możemy z nieukrywaną satysfakcją polecić jej usługi informatyczne innym firmom. W czasie dotychczasowej współpracy pracownicy firmy dali się poznać jako wysokiej klasy, dobrze zorganizowani specjaliści. Jakość świadczonych usług, jak i zrozumienie naszych potrzeb bezpośrednio przyczyniło się do znaczącego usprawnienia pracy.

Mirosław Schwann
HUBIX SP. Z O.O.

Man Truck & BUS Polska Sp. z o.o. zlecił firmie Engave S.A. dostawę, wdrożenie i konfigurację rozwiązania firmy ManageEngine do oprogramowania do monitorowania sieci, serwerów, wirtualizacji baz danych dla posiadanych przez Man Truck & BUS Polska systemów informatycznych, a także do zarządzania urządzeniami mobilnymi posiadanymi przez Man Truck & BUS Polska Przedmiot umowy został zakończony i zrealizowany zgodnie z zawartą umową terminowo i z należytą starannością.

Piotr Białek
MAN TRUCK &BUS POLSKA SP. Z O.O.

Informujemy, że Engave S.A. wykonała na rzecz Fujitsu Technology Solutions spółka z o.o. dostawę sprzętu informatycznego oraz licencji oprogramowania wraz ze wsparciem. Polecamy Engave S.A. jako zaufanego i sprawdzonego partnera.

Juliusz Szwed
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza wykonanie przez Engave S.A. umowy na wykonanie Audytu środowiska PUE pod kątem oceny spełnienia kryteriów wysokiej dostępności i występujących w tym obszarze ryzyk. Umowa została wykonana terminowo i z należytą starannością.

Sławomir Wasilewski
ZUS

Firma Engave S.A wykonała usługę obejmującą wdrożenie oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware, instalację i konfigurację platformy wirtualizacyjnej, rekonfigurację LAN oraz warstw bezpieczeństwa, instalację, konfigurację i utrzymanie środowiska kopii zapasowych, naprawy systemu do backupu, wdrożenie mechanizmów DR i innych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przy bardzo dużym zaangażowaniu Wykonawcy.

Jacek Wesołowski
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Dział Informatyki Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. potwierdza, że firma Engave w ramach modernizacji centralnego systemu backupu, dostarczyła oraz wdrożyła system do zarządzania ochroną danych Commvalut Data Platform V11. Dostawa została zrealizowana zgodnie z umową. Całość przedmiotu umowy została wykonana z należytą starannością oraz w wyznaczonym terminie.

Roman Kosiewski
Miejsie Zakłady Autobusowe SP. Z O.O.

W imieniu Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy potwierdzam, że firma Engave sp. z o.o. dostarczyła do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa na podstawie umowy (…) kompletnie wyposażoną bibliotekę taśmową na potrzeby archiwizacji danych Urzędu. Zamówienie zostało zrealizowane terminowo, w całości, z zachowaniem należytej staranności oraz spełnieniem wszystkich wymogów określonych umową.

Monika Baczyńska
Wydział Informatyki Miasto Stołeczne Warszawa

W ramach usługi zweryfikowano ponad 4000 przypadków użycia, wykonano analizę istniejącej infrastruktury techniczno-systemowej oraz bazodanowej. Dodatkowo przedstawiono nową architekturę aplikacji oraz nową infrastrukturę techniczno-systemową. Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością, przy ogromnym zaangażowaniu i profesjonalizmowi Wykonawcy. Rzetelność i prawidłowość sporządzonej wyceny i dokumentacji (…) została potwierdzona przez zespół naukowców z dziedziny nauk informatycznych
i ekonomicznych.

Magdalena Kowalczyk
Narodowy Fundusz Zdrowia

Niniejszym poświadczam, że firma Engave wykonała na rzecz Enamor usługi dostarczenia, konsultacji oraz instalacji licencji RedHat oraz licencji MS.  Wszystkie prace zostały wykonane należycie, zgodnie z ustalonym zakresem prac, terminowo i z należytą starannością. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług. 

Maciek Rek
ENAMOR SP. Z O.O.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie poświadcza, że firma Engave dostarczyła i wdrożyła z należytą starannością dostawę sprzętu komputerowego rozwiązanie EMC Isilon do wspólnej platformy sekwencjonowania DNA metodami nowej generacji. Zamówienie zostało wykonane terminowo i należycie.

Dorota Makarewicz
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Engave zapewniło montaż, instalację oraz uruchomienie macierzy w sposób umożliwiający pełną współpracę, w trybie natywnym, ze wszystkimi serwerami. Przeprowadzono testy potwierdzające poprawność  działania rozbudowanych macierzy oraz poprawność podłączenia do środowiska Zamawiającego. Doprowadzono zmodernizowane środowisko do pełnej funkcjonalności sprzed rozbudowy. Wszelkie prace wykonane zostały poprawnie i zgodnie postanowieniami umowy.

Jerzy Kulas
NARodowy fundusz zdrowia

Na przestrzeni półtorarocznej współpracy, Engave dało się poznać jako rzetelny, elastyczny i zorientowany na wyniki partner. Mieliśmy możliwość zapoznania się z kompetencjami i metodami pracy firmy Engave w długim okresie, zarówno na poziomie zarządzania procesami, jak i operacyjnym. Dlatego z całą odpowiedzialnością rekomendujemy ich jako partnera godnego zaufania przy realizacji złożonych projektów organizacyjnych i technologicznych.

Jacek Grabowski
Uniwersytet medyczny w łodzi

Potwierdzamy, że Wykonawca Engave wykonał dostawę na rzecz Agencji polegającą na dostarczeniu i konfiguracji infrastruktury techniczno-sprzętowej w ramach projektu SMoKL „System Monitorowania Kosztów Leczenia”. Umowa obejmowała dostawę infrastruktury w postaci serwerów do wirtualizacji środowiska SMoKL, macierzy dyskowej, przełączników SAN oraz LAN, wraz z oprogramowaniem, licencjami VMware, Veeam, oraz MS Windows i wsparciem technicznym. Ponadto zostały dostarczone usługi szkoleniowe zgodnie z umową. Umowa została wykonana z należytą starannością zgodnie z wytycznymi zamawiającego.

Roman Topór-Mądry
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informujemy, że firma Engave S.A. wykonała na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, obejmowały między innymi aktualizację sprzętu serwerowo-macierzowego, wdrożenie oprogramowania VMware, konfigurację platformy wirtualizacyjnej, rekonfigurację LAN i warstw bezpieczeństwa, a także utrzymanie środowiska kopii zapasowych. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przy bardzo dużym zaangażowaniu Wykonawcy.

Jacek Wesołowski
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

WIEDZA DLA BIZNESU

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Wiadomość
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO DIGITALIZATORA,
A NIC CI NIE UMKNIE!

Dziękujemy! Twoja subskrybcja została przyjęta!
Ups! Coś poszło nie tak, spróbuj jeszcze raz!