KLIENT:

Nasz Klient to firma z branży logistycznej, która kładzie duży nacisk na rozwój technologii ekologicznych oraz bezpieczeństwo pracowników. Klient wprowadza cyfrowe rozwiązania w swoich procesach, co umożliwia im skuteczne dostosowanie się do wymagań rynku i osiągnięcie sukcesu. Wdrażają oni m.in. systemy zarządzania flotą, które umożliwiają monitorowanie pracy i wydajności pojazdów, optymalizację tras i kosztów paliwa, a także planowanie przeglądów i konserwacji. Ponadto, firma wykorzystuje systemy informatyczne do zarządzania zamówieniami, w tym e-commerce, co pozwala na szybką i sprawną obsługę klientów.

No items found.

ANALIZA SIECI PRZEWODOWEJ LAN W ODDZIALE KLIENTA I POŁĄCZENIA MPLS

Zapewne każda firma prędzej czy później ma do czynienia z problemami w swojej sieci informatycznej. Zdarza się, że mogą one być związane z ograniczeniem przepustowości, spadkiem wydajności połączeń, czy nawet brakiem dostępu do Internetu. W takim przypadku warto przeprowadzić analizę sieci w celu zidentyfikowania problemów i znalezienia ich rozwiązania.

PROBLEM

Właśnie taki problem zgłosił do nas jeden z naszych Klientów. W tym przypadku problem dotyczył spadku przepustowości sieci lokalnej LAN, połączeń MPLS oraz dostępu do Internetu.  Przedstawimy naszą analizę sieci przewodowej LAN oraz połączeń MPLS, a także opiszemy działania podjęte w celu naprawienia problemów.

ETAP 1. POMIARY SIECI I WIZJA LOKALNA

 • Pierwszy etap analizy sieci przewodowej LAN w oddziale Klienta: Skupiono się na pomiarach i wizji lokalnej. Użyto oprogramowania monitorującego, aby zidentyfikować porty przełączników pracujące z nieoptymalną prędkością.
 • Weryfikacja stanu kabli i podłączeń do paneli krosowniczych: Dokonano przeglądu stanu kabli w serwerowni oraz gniazd sieci komputerowych w różnych pomieszczeniach.
 • Odkrycie portów pracujących z prędkością 100Mb/s i jednego portu 10Mb/s half-duplex: Analiza adresów MAC wskazała, że niektóre z tych portów są używane przez urządzenia z interfejsami Fast Ethernet lub Ethernet.
 • Nieuprawnione połączenie do sieci wewnętrznej: Wykryto jedno takie połączenie, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa sieci.
 • Identyfikacja urządzeń pracujących z mniejszą prędkością: Z powodu interfejsu w standardzie Fast Ethernet, urządzenia te pracowały wolniej, co zostało uwzględnione w konfiguracji przełączników dla łatwiejszej identyfikacji w przyszłości.
 • Wymiana uszkodzonych kabli dołączeniowych: Przeprowadzono wymianę w pokojach, gdzie odkryto 18 gniazd uszkodzonych (inserty wyrwane z obudowy) oraz 6 gniazd bez opisów.
 • Uszkodzenia fizyczne gniazd: Większość z nich znajdowała się w podłodze, zabezpieczona klapką. Zalecono ich naprawę.
 • Problem z zarządzaniem połączeniami w szafie telekomunikacyjnej: Używane były zbyt długie kable, o nieustandaryzowanych kolorach i bez dodatkowych oznaczeń, co utrudniało orientację w połączeniach.
 • Zalecenie uporządkowania połączeń kablowych: Zalecono użycie krótszych kabli, a w szczególności wyraźne wydzielenie połączeń sieci obcych, aby zapobiec nieautoryzowanym podłączeniom.

ETAP 2. TESTY ŁĄCZA

 • Przeprowadzenie Testów Łącza: W drugim etapie użyto specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia testów prędkości łącza z centralą i internetem. Testy wykonano w realnych warunkach pracy użytkowników, a nie w laboratorium.
 • Struktura Sieci MPLS: Zastosowano sieć MPLS typu gwiazda, zapewniając wszystkim oddziałom dostęp do centrali. Łącze w centrali ma taką samą przepustowość jak łącza oddziałów i większości pozostałych lokalizacji.
 • Potencjał Wysycenia Łącza MPLS w Centrali: Stwierdzono, że ruch z jednego oddziału lub od jednego użytkownika może wysycić łącze MPLS w centrali, co może prowadzić do chwilowych opóźnień lub ograniczeń w przepustowości łącza.
 • Agregacja Ruchu w Centrali i Konsekwencje: Zauważono, że cały ruch z oddziałów jest agregowany w centrali, co implikuje, że przepustowość łączy oddziałów jest wielokrotnie mniejsza niż przepustowość łącza w centrali.

ETAP 3. TEST PRĘDKOŚCI POŁĄCZENIA  DO INTERNETU

 • Przeprowadzenie Testów Prędkości Łącza Internetowego: W trzecim etapie testów wykonano pomiary prędkości łącza internetowego w oddziale w przypadkowych godzinach, podczas normalnej pracy użytkowników.
 • Wykorzystanie Narzędzia do Pomiarów: Użyto specjalnego narzędzia, które mierzyło prędkość pobierania i wysyłania danych przez Internet.
 • Rezultaty Testów Prędkości Pobierania: Średnia prędkość pobierania danych wynosiła od 150 do 190 megabitów na sekundę, co uznano za wystarczająco szybkie dla normalnej pracy użytkowników.
 • Obserwacja Chwilowych Spadków Prędkości Internetu: Zauważono sporadyczne spadki prędkości internetu podczas testowania, jednak nie miały one znaczącego wpływu na pracę użytkowników.
 • Powtarzalność Wyników Pomiarowych: W przypadkach niskiej prędkości pomiar był powtarzany, zawsze dając wynik zbliżony do średniej wartości. Nie stwierdzono sytuacji, w których pomiary wykazywały zaniżone wartości prędkości.

ETAP 4. ANALIZA RUCHU NA URZĄDZENIACH  BRZEGOWYCH

 • W trakcie tej fazy badania, zastosowano oprogramowanie, które pozwala na monitorowanie ruchu sieciowego na urządzeniach, takich jak firewall w centrali oraz przełącznik w oddziale.  
 • Dane na temat ruchu były gromadzone co 5 minut, a następnie przedstawiane  w postaci wykresów dla różnych okresów czasu. W przypadku tych statystyk, wysycenie łącza, czyli sytuacja, w której przepustowość jest wykorzystywana  w ponad 50%, nie występowała.

ETAP 5. TESTOWANIE ŁĄCZNOŚCI  ODDZIAŁ-CENTRALA

 • W przypadku testowania łączności między oddziałem a centralą, przeprowadzono test przesyłania pliku o rozmiarze 105MB.  
 • Okazało się, że w wielu przypadkach transfer pliku kończył się niepoprawnie  lub podawane przez narzędzie prędkości transferu były niepoprawne. Przy tym, monitoring sieciowy nie sygnalizował problemów z łączem, ani nie wykrył zwiększonego ruchu na łączu w czasie przesyłania pliku. Mimo to, transfer pliku 105MB przy nieobciążonym łączu zajmował około 3-4 sekund, co oznacza pełną przepustowość łącza zadeklarowaną przez operatora.  
 • W godzinach pracy zauważono chwilowe spadki transferu, z minimalną zmierzoną wartością na poziomie 150Mb/s, które były spowodowane backupem środowiska, a nie zwiększonym ruchem na łączu.

ETAP 6. PRZERWY W TRANSMISJ

 • W etapie 6 testowano regularnie (co minutę) dostępność switchów w oddziałach, aby zbadać czas odpowiedzi i zebrać informacje o utraconych pakietach.  W sieciach rozległych, pojedyncze pakiety mogą czasem się zgubić, dlatego porównano statystyki trzech lokalizacji połączonych z łączem o prędkości 300 Mb/s. Jeśli ilość utraconych pakietów przekracza około 5%, użytkownicy mogą zauważyć wyraźne spowolnienie.  
 • Z zebranych danych wynika, że czasy odpowiedzi są zależne od struktury sieci MPLS w sieci operatora oraz od obciążenia łącza, ale w ciągu badanego okresu czasu odpowiedzi we wszystkich lokalizacjach były stabilne.  
 • Łącze MPLS do oddziału działa stabilnie i zapewnia lepszą dostępność niż w innych lokalizacjach. Jednak należy bliżej przyjrzeć się łączu MPLS do oddziału 4, ponieważ wykazuje ono istotne anomalie w porównaniu do innych łącz.

Podsumowanie Audytu Sieciowego i Rekomendacje

Podczas audytu sieciowego w oddziale firmy nie znaleziono istotnych problemów z siecią. Skutecznie usunięto problemy z dwoma stanowiskami pracy oraz nieautoryzowanym podłączeniem do sieci. Przeprowadzona inwentaryzacja wskazała na potrzebę naprawy kilkunastu gniazdek sieciowych (inserty wyrwane z obudów).

Zasugerowano uporządkowanie kabli dołączeniowych w obrębie serwerowni, ponieważ nieporządek w połączeniach krosowych w szafie był przyczyną problemu z nieautoryzowanym dołączeniem komputera. W oddziale 4 zidentyfikowano problemy z siecią na poziomie operatora, co skłoniło do zalecenia eskalacji problemu do operatora.

W kontekście przejścia na Office365 rozważono globalną modyfikację struktury sieci. Sieć MPLS, istotna dla połączeń w obrębie sieci LAN, do serwerów w centrali czy MPLSu do centrali 2, kierowała większość ruchu sieciowego bezpośrednio do Internetu, zwłaszcza do serwerów Microsoftu (Office365). Połączenie MPLS służyło jako pośrednik w ruchu internetowym.

Rozważano udostępnienie ruchu z oddziałów bezpośrednio do serwerów Office 365 w Internecie bez pośrednictwa MPLSu, co wymagałoby w oddziałach urządzeń obsługujących routing. Potencjalna współpraca z operatorem MPLS na urządzeniach końcowych MPLS (niewielkie routery) mogłaby zwiększyć komfort pracy użytkowników z pakietem Office365.

Podsumowując, audyt sieciowy przyniósł firmie istotne korzyści poprzez poprawę bezpieczeństwa, efektywności i stabilności sieci. Dzięki temu pracownicy mogą pracować wydajniej i bez niepotrzebnych przeszkód technicznych.

"Niniejszy potwierdzam, iż (...) zlecił firmie Engave wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego środowiska informatycznego obejmującego: środowisko serwerowo-macierzowe, urządzenia sieciowe, identyfikację ryzyk oraz inwentaryzację infrastruktury informatycznej. Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą umową terminowo i z należytą starannością.

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Wiadomość
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

INNE REALIZACJE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Engave na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), przeprowadziło kompleksową wycenę odtworzeniową Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Projekt ten obejmował analizę obecnego systemu i projektowanie nowego, zcentralizowanego systemu o podobnej funkcjonalności. Wycena, przeprowadzona metodą punktową Mark II, objęła ocenę ponad 150 systemów i modułów, analizę ponad 4000 przypadków użycia, oraz ocenę istniejącej infrastruktury. Projekt zakończył się sukcesem.

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, znaczący element polskiej e-administracji, podjął śmiałe kroki ku cyfrowej przyszłości. Współpracując z Engave S.A., ZUS zrealizował ambitną "Strategię rozwoju IT", która była nie tylko zgodna z jego własnymi celami i inicjatywami, ale także przyniosła rewolucyjne zmiany w obszarze IT, kultury organizacyjnej, a także w podejściu do zarządzania wiedzą i technologią.