Jak pomagamy - wdrażanie systemu infromatycznego

W Engave pomagamy firmom w cyfrowej transformacji. Strategicznie doradzamy klientom, jak zbudować przedsiębiorstwa jutra dzięki innowacjom wspierającym digitalizację oraz dostarczamy dostosowane do wyzwań rynkowych rozwiązania technologiczne. Dbamy o Twój pewny sukces na niepewne czasy.

Pomagamy postawić na właściwą kartę dzięki holistycznemu spojrzeniu na Twoją firmę

W sercu naszego podejścia do opracowania strategii cyfrowej transformacji jest myślenie o firmie jak o systemie składających się różnych podsystemów. Aby stworzyć wyraźny obraz przyszłości, który pozwala postawić na właściwą kartę i zgarnąć dużą wygraną, uwzględniamy cztery istotne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa.

KLIENCI

Twoja firma funkcjonuje w inteligentnej sieci powiązań, która ewoluuje w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów klientów. Jakie miejsce zajmujesz w tym systemie? W jaki sposób wykorzystujesz technologie do zaspokajania potrzeb klientów? Gdzie kryją się nowe źródła przewagi, które pozwolą łączyć Twoje dotychczasowe atuty z cyfrowym zapleczem?

OPERACJE

Zarządzanie operacjami wymaga ciągłego monitoringu oraz doskonalenia. Wraz z rosnącą złożonością otoczenia biznesowego, rośnie złożoność operacji. Jak kształtujesz inteligentne procesy organizacyjne? Jak organizujesz pracę ludzi i technologii bez utraty jakości? Jak unowocześniasz przestarzałe procesy, dostosowując się do nowych oczekiwań klientów?

TECHNOLOGIE

Ekosystem narzędzi przyciąga zasoby, ponieważ dysponuje infrastrukturą i mechanizmami, które pozwalają graczom rozwijać się i osiągać sukcesy. Jak technologie mogą Ci pomóc w dostarczaniu wartości klientom i innym uczestnikom sieci? Jak je wykorzystać do budowy nowych strategicznych obszarów rozwoju? Jak je odpowiednio dobrać?

PRACOWNICY

Każda zmiana w organizacji zaczyna się od ludzi. To od nich zależy powodzenie transformacji. Jak sprawić, by stali się oni orędownikami nowego porządku? Jak przełożyć strategię cyfrową na działania poszczególnych osób? Jak zachęcić ich do zmiany starych przyzwyczajeń i wcielenia w życie wizji Twojego przedsiębiorstwa jutra?

Gotowy na wcielenie w życie inteligentnej strategii
rozwoju Twojego biznesu?

W przyszłości jest miejsce dla małych i dużych graczy. Ale nie ma miejsca dla firm, które stoją w miejscu. Pozwól nam przekształcić Twój biznes dzięki holistycznej Strategii Cyfrowej Transformacji.

Zapytaj o ofertę

Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave S.A. z siedzibą w Warszawie, informacje o zasadach przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności. Każda zgoda może zostać cofnięte w każdym momencie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie, poprzez kontakt na: iodo@engave.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Skontaktujemy się Tobą w najbliższym czasie.
Przepraszamy, ale wysłanie formularza nie powiodło się. Spróbuj przesłać ponownie.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

Jako jedyni w Polsce łączymy pięć perspektyw w jeden spójny ekosystem rozwiązań dla klientów

Podpowiadamy, jak lepiej zaprojektować biznes i zwiększać przewagę konkurencyjną dzięki nowoczesnej strategii transformacji cyfrowej, nowemu modelowi biznesowemu i odpowiedniemu doborowi narzędzi technologicznych.
Poznaj nasze autorskie rozwiązania.

Kultura organizacyjna wpierająca transformację cyfrową

Aby skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację, cały zespół musi zmienić sposób myślenia. I my Ci w tym pomożemy!

Nasze rozwiązanie

CORPORATE CULTURE TRANSFORMATION MODEL
czyli strategiczny plan transformacji kultury organizacyjnej, zawierający ramowy plan przeprowadzenia pracowników przez zmiany.

Strategiczne doradztwo
technologiczne

Tak! Cyfrowa transformacja może być dźwignią długofalowego wzrostu i źródłem nowych przewag rynkowych Twojej firmy.

Nasze rozwiązanie

DIGITAL BUSINESS MODEL
czyli wygrywający model biznesowy w Twojej firmie, uwzględniający plan digitalizacji całej organizacji
lub wybranych procesów operacyjnych.


Doradztwo
operacyjne

Nadchodzi era inteligentnych procesów, które wykorzystują technologie i rewolucjonizują sposób pracy ludzi. Czy już w nią wkroczyłeś?

Nasze rozwiązanie

DIGITAL PROCESESS MAPPING
czyli mapowanie procesów operacyjnych w Twojej firmie, uwzględniający innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie wszystkich lub wybranych przez klienta obszarów operacyjnych.

Dobór innowacyjnych narzędzi technologicznych

Cyfrowa transformacja nie istnieje bez technologii. Ale które wybrać i które faktycznie przełożą się na wzrost efektywności i skuteczności działań?

Nasze rozwiązanie

DIGITAL BUSINESS ECOSYSTEM
czyli ekosystem rozwiązań technologicznych dla Twojej firmy, zawierający specjalny dobór rozwiązań technologicznych spośród produktów własnych, jak i zaufanych partnerów polskich oraz międzynarodowych.

Wdrożenie

Dokument strategiczny to za mało, by stworzyć cyfrowe środowisko pracy. Jak wdrażać kolejne etapy transformacji unikając pułapek i z sukcesem finalizując plan?

Nasze rozwiązanie

DIGITAL BUSINESS IMPLEMENTATION czyli wsparcie wdrożeniowe interim menedżera, który pomoże wdrożyć strategię lub przeprowadzić digitalizację procesów.

Engave też ma za sobą transformację!

Bardzo dobrze znamy od kuchni problemy, z którymi mierzą się nasi klienci. Podczas transformacji Engave dokonaliśmy wielu zmian w sposobie naszego funkcjonowania.
Zaczęliśmy od automatyzacji procesów związanych z obiegiem dokumentów, a następnie udrożniliśmy zdalną komunikację. Potem przyszedł czas na digitalizację sprzedaży i marketingu. Dziś funkcjonujemy w cyfrowym środowisku pracy i stale je udoskonalamy.  Jak nikt inny rozumiemy obawy naszych klientów związane z trudnością, złożonością i kosztownością tego procesu. Jesteśmy jednak przekonani, że z naszą pomocą Twoja firma też odnajdzie się w nowych warunkach konkurowania.

Gotowy na wcielenie w życie inteligentnej strategii
rozwoju Twojego biznesu?

W przyszłości jest miejsce dla małych i dużych graczy. Ale nie ma miejsca dla firm, które stoją w miejscu. Pozwól nam przekształcić Twój biznes dzięki holistycznej Strategii Cyfrowej Transformacji.

Zapytaj o ofertę

Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave S.A. z siedzibą w Warszawie, informacje o zasadach przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności. Każda zgoda może zostać cofnięte w każdym momencie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie, poprzez kontakt na: iodo@engave.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Skontaktujemy się Tobą w najbliższym czasie.
Przepraszamy, ale wysłanie formularza nie powiodło się. Spróbuj przesłać ponownie.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego
Engave

Tworzymy strategie cyfrowej transformacji, które przekształcają firmy w przedsiębiorstwa jutra

Doradzamy liderom małych, średnich i dużych firm oraz korporacji w zakresie doboru technologii, opracowywania innowacji cyfrowych, sposobów ich wdrożenia w organizacji. Wyznaczamy przedsiębiorstwom drogę do sukcesu w cyfrowej erze, kierując się trzema zasadami.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

Wspieramy cyfrową transformację firm, dostarczając usługi strategicznego doradztwa technologicznego, narzędzia technologiczne oraz rozwiązania IT. Dzięki temu kompleksowe podejście jest u nas realnym wyróżnikiem oferty, a nie pustą deklaracją.

 • Korzystamy z szerokiego spektrum możliwości technologicznych oraz autorskich rozwiązań do opracowywania strategii, dobierając je do specyfiki Twojego biznesu.
 • W codziennej pracy wykorzystujemy ponad 10-letnie doświadczenie z projektów wdrożeniowych w różnej wielkości firmach z wielu branż.
 • Uwzględniamy wszystkie obszar biznesu, by tworzyć jak najbardziej pełne rozwiązanie.

Holistyczne Spojrzenie

Żadna strategia cyfrowej transformacji się nie powiedzie, jeśli nie będzie uwzględniać strategii firmy i jej otoczenia biznesowego. Dlatego, aby wprowadzić Twoją firmę na ścieżkę cyfrowego wzrostu, patrzymy na nią w sposób holistyczny, integrując pięć ekosystemów.

 • Jesteśmy przekonani, że w złożonym świecie sukces gwarantuje wyłącznie holistyczne podejście łączące tradycyjne myślenie strategiczne, kreatywne koncepcje przyszłości, jak i myślenie kategoriami ekosystemów.
 • Wiążemy się z klientami na lata, ponieważ transformacja cyfrowa jest procesem długofalowym wymagającym zaufanego partnera.
 • Pomagamy powiązać cele strategiczne twojej firmy ze strategią cyfrową.

TRANSPARENTNA
KOMUNIKACJA

Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsza strategia cyfrowej transformacji się nie powiedzie, jeśli szwankuje komunikacja. Dlatego kładziemy na nią szczególny nacisk – i to od samego początku współpracy.

 • Zawsze dostarczamy kompletne informacje dotyczące każdego etapu projektu.  
 • Otwarcie komunikujemy o sukcesach i potencjalnych komplikacjach, tak by zawczasu im zapobiec.
 • Ułatwiamy klientom weryfikację naszych działań na bieżąco, dostarczając im  roadmapę projektu zawierającą szczegółowy opis inicjatyw wraz z harmonogramem działań i spodziewanymi efektami.

Aby działać skutecznie dziś, potrzebujesz wizji jutra i …

Firmy bez wizji popełniają więcej błędów niż te przygotowane na przyszłość. A dzisiaj nawet mały błąd może być trudny do nadrobienia. Jednak nawet najbardziej precyzyjna wizja jutra nie wystarczy, by postawić na właściwą kartę, jeśli na twoim pokładzie zabraknie odpowiednich ludzi.

Transformacja cyfrowa to gra zespołowa. Tutaj chodzi nie tylko o odpowiedni dobór technologii, ale przede wszystkim o ludzi i kulturę organizacyjną, które będą napędzać transformację. Jeśli nie przygotujesz do cyfrowej zmiany ludzi, nawet najlepiej zdefiniowane założenia nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Mamy dobry plan na sukces Twojej firmy
w cyfrowych czasach

Zmieniamy sposób myślenia o prowadzeniu biznesu. W niejednoznacznym, nieprzewidywalnym, złożonym i zmiennym świecie żadna strategia nie może być wyryta w skale. Dlatego dostarczamy plan działania, który można aktywnie i reaktywnie modyfikować. Zobacz, jak pracujemy krok po kroku, nie zamykając Ci drogi do nowych ścieżek wzrostu.

Wywiad strategiczny i analiza potrzeb firmy

Cyfrowa transformacja obejmuje wiele obszarów działania firmy, dlatego punktem wyjścia do jakichkolwiek współpracy jest dla nas poznanie Twojej firmy oraz jej procesów operacyjnych.

 • Zaczniemy od wywiadu strategicznego z kluczową kadrą zarządzającą, podczas którego zagłębimy się w strategię konkurencyjną twojej organizacji.
 • Zapytamy o wyzwania, z jakimi się obecnie borykasz; aktualny poziom cyfryzacji oraz plany na przyszłość.
 • Dokonamy analizy uzyskanych informacji pod kątem ogólnych trendów branżowych oraz otoczenia konkurencyjnego.
 • Zebrane informacje pozwolą nam precyzyjniej zaprojektować Mapę Transformacji Cyfrowej, w której powiążemy cele strategiczne firmy z celami transformacji cyfrowej.

Audyt technologiczny i diagnoza ekspercka

Zbliża się moment prawdy. Na podstawie wywiadu, badań i analizy otoczenia biznesowego wyjaśnimy Ci w szczegółach, jaka jest kondycja twojej firmy, poziom zaawansowania technologicznego organizacji oraz procesów operacyjnych.

 • Dla przejrzystości przekazywanych informacji skorzystamy ze światowej klasy licencjonowanych metodyk, które wzbogaciliśmy autorskimi frameworkami uwzględniającymi myślenie kategoriami ekosystemów.
 • Przyjmując zarówno krótkoterminową, jak i długoterminową perspektywę, przedstawimy Ci kilka wstępnych opcji umożliwiających prężny rozwój Twojej firmy, wzmocnienie jej atutów i zniwelowanie słabości.
 • Pamiętaj, że naszym priorytetem jest wypracowanie rozwiązania, które pozwoli powiązać strategiczne cele z transformacją cyfrową.
 • Przed ostatecznymi rekomendacjami doprecyzujemy jeszcze Twoje możliwości finansowe i zasobowe, aby móc przedstawić szczegółowy plan i dobrać odpowiednie narzędzia technologiczne.

Rekomendacje dopasowane do wyzwań i możliwości Twojej firmy

Teraz przychodzimy z konkretnymi rozwiązaniami problemów Twojej firmy.

 • Rozpisujemy na plan działania krok po kroku, co pozwoli precyzyjnie rozprawić się z barierami cyfrowego wzrostu.
 • Ustalimy, kto, jak i kiedy będzie realizować poszczególne zadania po stronie Twojej firmy przy stałym wsparciu doradców Engave.
 • Nowe modele biznesowe, sprzedaż, marketing, mapowanie procesów operacyjnych, HR, analityka danych, wsparcie IT – te obszary w firmie potrzebują nie tylko strategii, ale też narzędzi, które będą wspierać jej realizację. Podpowiemy, które narzędzia sprawdzą się w przypadku Twojego przedsiębiorstwa.
 • W każdym etapie cyfrowej transformacji uwzględnimy konkretne cele do zrealizowania, co ułatwi śledzenie efektów i ich wpływ na kondycję firmy.

Wdrożenie strategii transformacji cyfrowej

Ekspresowo przechodzimy do działania, krok po kroku realizując plan. Bliski kontakt i otwarta komunikacja sprawiają, że bezproblemowo dążymy do sukcesu.

 • Nasi doradcy będą w stałym kontakcie z opiekunami poszczególnych etapów procesu po stronie Twojej firmy, służąc im wsparciem merytorycznym oraz ich motywując.
 • Nasz plan zakłada szybkie zwycięstwa, które pozwalają całej załodze dostrzec wpływ ich działań na funkcjonowanie organizacji. Z doświadczenia wiemy, że ma to niebagatelny wpływ na morale w całej firmie i przyspiesza również zmiany kultury organizacyjnej.
 • Nasi doradcy i eksperci technologiczni dostarczają potrzebne technologie i rozwiązania IT, szkolą pracowników z ich funkcjonalności, weryfikują poziom realizacji planu działania.

Ewaluacja wraz z podsumowaniem efektów

Każdy etap cyfrowej transformacji wieńczymy spotkaniem podsumowującym. Szukamy sposobów na usprawnienie współpracy, otwarcie komunikujemy efekty dokonanych zmian, a jeśli pojawiły się jakieś problemy – rozkładamy je na czynniki pierwsze. Wszystko po to, by kolejne etapy cyfrowej transformacji przebiegały jeszcze sprawniej. Naszym celem jest wyposażyć twoich pracowników w kompetencje, które pozwolą im zarządzać wewnętrznie dalszymi etapami procesu.

Cyfrowa transformacja to ciągły proces, dzięki któremu systematycznie usprawniamy funkcjonowanie kolejnych obszarów Twojej firmy.

Gotowy na wcielenie w życie inteligentnej strategii
rozwoju Twojego biznesu?

W przyszłości jest miejsce dla małych i dużych graczy. Ale nie ma miejsca dla firm, które stoją w miejscu. Pozwól nam przekształcić Twój biznes dzięki holistycznej Strategii Cyfrowej Transformacji.

Zapytaj o ofertę

Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave S.A. z siedzibą w Warszawie, informacje o zasadach przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności. Każda zgoda może zostać cofnięte w każdym momencie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie, poprzez kontakt na: iodo@engave.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Skontaktujemy się Tobą w najbliższym czasie.
Przepraszamy, ale wysłanie formularza nie powiodło się. Spróbuj przesłać ponownie.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego
Engave

Wdrażanie systemu informatycznego w Twoim biznesie

Każde przedsiębiorstwo wymaga innowacyjnych rozwiązań, aby mogło pozostać konkurencyjne na rynku. W erze cyfrowej transformacji i digitalizacji wdrożenie systemu informatycznego, który przyczyni się do wzrostu wydajności firmy, jest kluczowe. 

W Engave stawiamy na strategiczne doradztwo w zakresie wdrożenia IT. Zależy nam na tym, aby oferowane przez nas rozwiązania technologiczne były dostosowane do specyfiki Twojej branż i firmy.

Na co należy zwracać uwagę przy wdrażaniu systemu informatycznego?

Przed rozpoczęciem procesu wdrażania systemu informatycznego, trzeba jak najrzetelniej określić budżet, który firma jest w stanie przeznaczyć na ten cel. Pamiętaj, że wielkość budżetu wpływa zarówno na czas wdrożenia IT, jak i kompleksowość usługi. Oszczędności w tym zakresie zdecydowanie nie są wskazane. Zarówno w określeniu budżetu, jak i celu wdrożenia systemu informatycznego i jego zakresu pomoże Ci Engave – będziesz mógł liczyć na pełne wsparcie w tym zakresie.

Zainwestuj w analizę przedwdrożeniową. Dzięki temu uzyskasz niezbędne informacje i dowiesz się, jaki czas będzie potrzebny na dokonanie wdrożenia systemu informatycznego. Dowiesz się także, które obszary i procesy biznesowe są najistotniejsze pod kątem wdrożenia IT.

Stwórz mapę procesów biznesowych. Powinna ona uwzględniać wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Twoim przedsiębiorstwie. Bez udokumentowanej mapy procesów wdrożenie systemu informatycznego może okazać się niemożliwe.

Sprawdź, jakie aplikacje i systemy informatyczne są dostępne na rynku. Dostosuj je do wielkości swojego przedsiębiorstwa. To pozwoli Ci znacznie zaoszczędzić – rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb umożliwi optymalne wykorzystanie zasobów, bez płacenia za wykorzystywane funkcje i zasoby.

W proces wdrożenia zaangażuj wszystkich pracowników, którzy będą korzystać z nowego systemu. Oczywiście adekwatnie do stopnia korzystania z jego funkcjonalności.

Przygotuj pracowników na zmiany. Nawet idealnie przeprowadzone wdrożenie systemu informatycznego może zakończyć się fiaskiem, jeśli Twoi ludzie nie zostaną przeszkoleni w obsłudze, a także nie zostanie im udostępniona odpowiednia instrukcja. Bardzo ważne jest też mentalne przygotowanie pracowników do reorganizacji -  konsultanci Engave pomogą Ci przygotować Twój zespół do efektywnej pracy z nowymi systemami i wdrożyć programy, dzięki którym Twoi pracownicy staną się ambasadorami tej zmiany. 

Dobrym pomysłem jest także stworzenie bazy wiedzy, która będzie zawierała wszelkie niezbędne informacji dotyczące funkcjonalności i obsługi systemu.

W jaki sposób możemy ci pomóc przy wdrożeniu IT?

Przede wszystkim, jeśli myślisz o zmianach, powinieneś stworzyć strategię, dzięki której wdrożenie systemu informatycznego przyniesie Ci wymierne korzyści. Odpowiedni dobór narzędzi technologicznych, właściwy model biznesowy, czy optymalizacja kosztów związana z wdrożeniem IT to wszystko ma znaczenie w procesie cyfrowej transformacji. 

Rozwiązania, które oferujemy naszym klientom to m.in.:

stworzenie strategicznego, ramowego planu przeprowadzenia pracowników Twojego przedsiębiorstwa przez zmiany związane z wdrożeniem systemu informatycznego;

mapowanie procesów operacyjnych;

doradztwo technologiczne oparte na długofalowych prognozach;

pomoc w doborze odpowiednich technologii przy wdrażaniu IT w Twojej firmie;

wsparcie wdrożeniowe osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie digitalizacji procesów.

Tworzone przez nas strategie wdrożenia systemów informatycznych traktujemy indywidualnie i dopasowujemy je do każdego klienta. Zdajemy sobie sprawę, jak różne potrzeby w zakresie wdrażania IT mają poszczególne branże.

Chcesz usprawnić działanie swojej firmy i zoptymalizować koszty jej prowadzenia? Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami, by poznać swoje możliwości!

Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie